Handbok

Vad är Teknikcollege?

Riksföreningen Teknikcollege Sverige är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare och syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar.

Konceptet initierades 2004 av Industrirådet och idag finns 24 regionala Teknikcollege där en region består av minst tre kommuner. I regionerna ingår sammanlagt 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag. Regionen drivs av en regional styrgrupp och det finns också en regional processledare, som har ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten.

Varje regionalt Teknikcollege är i sin tur uppbyggt av flera lokala Teknikcollege som består av närliggande utbildningsanordnare, företag och kommuner. Arbetet här drivs av en lokal styrgrupp. Företagen är aktiva i samarbetet genom att påverka utbildningarnas innehåll och dela med sig av sin kompetens på olika sätt. De bidrar också till att de studerande utbildas med modern och relevant utrustning. Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar så att tillräckligt många elever väljer dem.

Teknikcollege bygger sedan konceptet startade på regional samverkan mellan minst tre kommuner och regleras via avtal mellan berörda parter. Samverkan mellan kommuner ger möjlighet att dela på kostnader och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk. En regional samverkan kring exempelvis utbildningsutbud, marknadsföring och handledarutbildning syftar till att skapa ökad resurseffektivitet för ökad kvalitet i utbildningarna. Genom de styrgrupper som finns inom Teknikcollege där arbetslivet är i majoritet ges företagen möjlighet till att tillsammans med utbildningsanordnarna utveckla utbildningar mot kommande kompetensbehov och på så sätt påverka sin kompetensförsörjning.