Handbok

Diplom och intyg

Särskilda diplom och intyg delas ut till de studerande som genomgått en certifierad utbildning. Nationella riktlinjer klargör vilka krav som ställs.

Det är ett krav att Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningsanordnare utfärdar diplom respektive intyg till studerande som gått en certifierad utbildning. Den regionala styrgruppen ansvarar för en årlig uppföljning vad gäller antal tilldelade diplom och intyg.

Till betyget eller intyget bör man bifoga ett brev som förklarar Teknikcollege-konceptet, samt ett rekommendationsbrev och/eller referenser från apl-platsen.

De regionala och lokala styrgrupperna ansvarar för förankringen av diplom och intyg hos samverkande företag och kan göra regionala anpassningar vad gäller bilagan till diplomet/intyget.

Industrirådet och styrelsen för RTS har beslutat om särskilda riktlinjer för diplom och intyg för studerande som påbörjar en utbildning certifierad inom Teknikcollege. Den regionala styrgruppen har dessutom möjlighet att fastställa ytterligare krav när det gäller att utfärda diplom och intyg.

Följande riktlinjer gäller för gymnasiala utbildningar:

  • Studerande som har gymnasieexamen/yrkesexamen, samt grundläggande högskolebehörighet och som uppnått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 poäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning.
  • Studerande som har gymnasieexamen/yrkesexamen, samt fått minst betyget godkänt i kurser motsvarande 2500 poäng, ska kunna få ett intyg där det framgår att de genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning.
  • Studerande som saknar godkänd praktik och som gått en Teknikcollege-certifierad utbildning som enligt skolförordning omfattar apl, ska varken få diplom eller intyg.
  • Vid avcertifiering av utbildning/utbildningsanordnare/region bör det officiella beskedet om avcertifiering ske vid ett datum efter terminens slut. För de studerande som går sista terminen innebär detta att de kan få ut diplom/ intyg, under förutsättning att de klarat kraven som ställts.

Följande riktlinjer gäller för vuxenutbildningar:

  • Studerande erhåller ett intyg för genomgången utbildning certifierad inom Teknikcollege. Den lokala styrgruppen ansvarar för vilka vuxenstuderande som tilldelas intyg.