Om Teknikcollege

Teknikcollege rymmer företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

Kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag samarbetar tillsammans för att öka utbildningars status och kvalitet. Företagen engagerar sig i utbildningarnas innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Industrirådet driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

Teknikcollege säkerställer strategisk kompetensförsörjning på regional nivå och samarbeten mellan kommun, utbildningsanordnare och arbetsliv som är avgörande för industrins fortsatta utveckling. Att ha kvalificerade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som utvecklas i takt med industrin är den stora anledningen till att Teknikcollege behövs.

Sedan 2006 har Teknikcollege stått för en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Konceptet är framgångsrikt, inte bara inom industribranschen där det verkar, utan även andra branscher så som t. ex. motorbranschen, vård- och omsorg och besöksnäring. Dessa branscher har inspirerats och efterliknat Teknikcollege för att säkra sina framtida kompetensbehov.

Läs mer om vad Teknikcollege är i vår FAQ

Bläddra i vår broschyr

Teknikcollege som samverkansplattform

  • 24 certifierade regioner
  • 160 utbildningsanordnare
  • Över 3000 samverkansföretag från norr till söder 
  • Cirka 180 aktiva kommuner

Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.