Södra Norrland

Välkommen till Teknikcollege Södra Norrland

Regionen kännetecknas av en utvecklad samverkan mellan skolor och näringsliv där engagerade företag medverkar aktivt med bl.a. verklighetsanknutna projekt.
Teknikcollege Södra Norrland är ett forum där kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge samverkar med företag och utbildningsanordnare för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar i regionen.
  • Härnösand
  • Sundsvall
  • Timrå
  • Ånge