Bergslagen

Välkommen till Teknikcollege Bergslagen

Teknikcollege Bergslagen omfattar teknikprogrammet och natuvetenskapsprogrammet vid Brinellskolan. Industritekniska programmet har flyttat till Televägen 1 i Fagersta och har bytt namn till BTG Brinell Tekniska Gymnasium, men tillhör fortfarande Brinellskolan.
Här arbetar således företag och skola tillsammans för att utbildning, praktik och erfarenhetsutbyte ska leda till rätt anställningsbara elever alternativt en god grundutbildning för fortsatta studier. Samarbetet mellan skolorna följs upp av ett regionalt utbildningsråd där representanter för företag, högskola och gymnasieskola regelbundet möts.

Kvalitet på din utbildning

Teknikcollege Bergslagen omfattar utbildningar vid Brinellskolan och Televägen i Fagersta, BTG Brinell Tekniska Gymnasium. På Televägen finns vi nu i nya fina lokaler med en modern maskinpark. Inom Teknikcollege arbetar således företag och skola tillsammans för att utbildning, praktik och erfarenhetsutbyte skall leda till rätt anställningsbara elever alternativt en god grundutbildning för fortsatta studier. Samarbetet mellan skolorna följs upp av ett regionalt utbildningsråd där representanter för företag, högskola och gymnasieskola regelbundet möts.

Utbildningar

I Bergslagen har vi certifierade utbildningar på Brinellskolan i Fagersta.
  • Fagersta

Samverkande företag

Kontakta oss

Lars Lindh
Processledare
lars.lindh@edu.fagersta.se
0223 443 54