Västra Småland

Välkommen till Teknikcollege Västra Småland

Vi är en tekniskt skapande region där Gnosjöandan fungerar som en katalysator för samverkan mellan Skola-Näringsliv-Samhälle. Västra Småland är en del av Gnosjöregionen som är känd för sin företagaranda och sitt entreprenörskap.
Inom Teknikcollege samarbetar ni med kringliggande kommuner för ett effektivt resursnyttjande och möjlighet till samsyn kring prioriteringar. Tillsammans skapar vi regional tillväxt och en hållbar framtid!

Plugga en utbildning för en hållbar framtid!

Inom Teknikcollege samarbetar företagen med skolan för att ge studerande en verklighetsanpassad utbildning. Att man får med sig kunskaper som innehåller det företagen har behov för. Företagen ger utbildningarna möjlighet att få jobba med den senaste tekniken och gör det spännande och utvecklande att plugga. Här kan man arbeta på företag som vill ha medarbetare som tycker om och är duktiga på problemlösning och det finns så otroligt många spännande teknikföretag. Alltifrån små familjeägda företag till stora företag som tillhör internationella koncerner.

Tillsammans vill vi visa vilka möjligheter och karriärvägar som erbjuds. Vi vill måla bilden av hur svensk industri ser ut idag och i framtiden.

Utbildningar

  • Gislaved
  • Gnosjö
  • Värnamo

Kolla in vilka skolor som är Teknikcollege certifierade här i vår region!

Säkra ditt företags framtida kompetensbehov

Som samverkansföretag inom Teknikcollege får man möjlighet att påverka utbildningar så att de motsvara företagens framtida behov av kompetens. Västra Småland är ett samarbete mellan näringsliv, utbildningar och kommun i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun.

Inom varje Teknikcollege region finns en regional styrgrupp och lokala styrgrupper. I styrgrupperna samlas skola, näringsliv och kommun för att forma utbildningarnas dimensionering, inriktning och innehåll som matchar regionens behov.

Stor vikt läggs även på attraktions kraft och hur vi tillsammans når ut så att fler ungdomar men även vuxna väljer industrirelevanta utbildningar.
Teknikcollege arbetar för att visa hur betydelsefull och spännande tekniken är. Vi vill visa vilka möjligheter och karriärvägar som erbjuds. Vi vill måla bilden av hur svensk industri ser ut idag och i framtiden.

Hör av dig till oss om du vill vara med och göra skillnad!

Kvalitetssäkrad utbildning i nära samarbete med näringslivet

Som certifierad utbildningsanordnare blir ni en del av ett lokalt, regionalt samt nationellt nätverk där företagen är med och samverkar kring era utbildningar. Teknikcollege Västra Småland är ett samarbete mellan Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun.

Ni stärker era studerandes ställning på arbetsmarknaden genom att företagen är med och bidrar med kompetensutvecklande insatser för både lärare och elever, rådgivning vid investeringar, engagerar sig i styrgrupper, deltar i undervisningen samt erbjuder lärande på arbetsplasten. Era studerande erbjuds därmed kunskaper som är efterfrågade.

Kontakta TC Västra Småland

Bild på Johanna Arvidsson processledare Teknikcollege Västra Småland
Johanna Arvidsson
Processledare
johanna.arvidsson@edu.varnamo.se
0370 37 76 94
Joakim Wiedesheim
Regional styrgruppsordförande
joakim@polymercentrum.se