Gotland

Välkommen till Teknikcollege Gotland

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola - näringsliv utgör grunden. Tillsammans skapar vi aktiviteter för att skapa attraktionskraft för branscherna, mötesplatser och nätverk.
De studerande får relevanta kunskaper eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, då de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare.

Utbildningar

  • Visby