Gotland

Välkommen till
Teknikcollege Gotland

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola - näringsliv utgör grunden. Tillsammans skapar vi aktiviteter för att skapa attraktionskraft för branscherna, mötesplatser och nätverk.
De studerande får relevanta kunskaper eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, då de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare.

Teknik Specialisering Gotland 2023

27 april

10 anledningar att välja Teknikcollege

16 september

Utbildningar

  • Visby

Kontakta oss

Anders Björkqvist
Anders Björkqvist
Processledare Teknikcollege Gotland
anders.bjorkqvist@edu.gotland.se
+46765672012
Håkan Myhrbäck
Processledare Teknikcollege Gotland, El- och Energiprogrammet
hakan.myrhback@edu.gotland.se
Henrik Frånlund
Processledare Teknikcollege Gotland, Grundskola
henrik.franlund@edu.gotland.se
Ingela Gardelin
Processledare Teknikcollege Gotland, Teknikprogrammet
ingela.gardelin@edu.gotland.se