Gästrikland

Välkommen till
Teknikcollege Gästrikland

Inom Teknikcollege Gästrikland samlas regionens skolor, lokala teknik- och industriföretag, politiker, fackförbund och andra aktörer som arbetar för regionens kompetensförsörjning.
Dagens teknik- och tillverkningsföretag är rena och välordnade arbetsplatser med en stor variation av spännande och intressanta yrkesroller där det är lätt att utvecklas och trivas. Dessutom är teknik och tillverkningsindustrin i vårt län är vår näst största arbetsgivare, som under lång tid haft svårt att hitta folk att anställa. Framförallt folk med rätt kompetens. Därför har många av regionens företag valt att samverka med skolorna genom Teknikcollege – konceptet.

Möt Heléne Taimi. Teknikcollege Gästriklands nya regionala processledare.

8 maj

Nyhet

8 maj

Säkra din framtid

Du som läser vid våra Teknikcollegecertifierade utbildningar får en utbildning med stark förankring i verkligheten, där företagen medverkar i form av gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten, praktikplatser. Det är heller inte ovanligt att du erbjuds sommarjobb mellan studieåren. Därigenom vet företagen att ni som elever kan det ni ska när ni sedan söker jobb. Därför väljer man er före andra. Därför framtidssäkrar du dig själv när du läser en Teknikcollegeutbildning!

Du kan välja något av våra kvalitetssäkrade program i Gästrikland - Gävle eller Sandviken, där skolorna erbjuder Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och El-programmet med Automationsutgång.

Välj framtiden – Välj Teknikcollege!

Gymnasieutbildningar

I Gästrikland har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Gävle, Hofors och Sandviken. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval.
  • Gävle
  • Hofors
  • Sandviken

Samverkan för industrins kompetensförsörjning

Matchningsläget på arbetsmarknaden har varit- och är fortsatt ansträngt. En utmaning som är gemensam för alla parter på arbetsmarknaden. Företagen är en av parterna som har en nyckelroll för att möta den utmaningen. Att samverka inom Teknikcollege ger både dig som enskild företagare och regionens industri som helhet ett försprång.

Vi är glada för de företag som vi har med oss i vår samverkan i dag, men det finns plats för fler. Kontakta oss gärna om du vill komma med och tillsammans med oss påverka utvecklingen i vår region!

Samverkande företag

Många företag samverkar på olika sätt med regionens skolor och utbildningsanordnare som erbjuder teknik- och industrirelevant utbildning för att framtidssäkra kompetensen för vår gemensamma kompetensförsörjning i Gästrikland. Följande företag tar ett extra stort ansvar genom att medverka i Teknikcollege Gästriklands lokala och regionala styrgrupper. 

Nyheter från Teknikcollege Gästrikland

Vi framtidssäkrar din utbildning!

Värdet av att vara Teknikcollegecertifierad utbildning är stort. Tät samverkan med teknik- och industriföretagen på orten och i regionen och nationell modell för kvalitetssäkring bidrar till ständig utveckling, och att utbildningarnas innehåll och genomförande möter de behov och krav som ställs på dagens och framtidens arbetsmarknad.

Som certifierad utbildningsanordnare blir ni en del av ett regionalt nätverk av utbildningsanordnare, företag och andra aktörer som arbetar tillsammans för att främja utbildningarnas aktualitet och efterfrågan. Genom Teknikcollege blir det naturligt att företagen deltar i er undervisning och erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Tillsammans kan vi öka resurseffektiviteten genom att samverka kring utbildningsresurser, både mellan skolor och mellan företag och skola.

Kontakta Teknikcollege Gästrikland

Heléne Taimi
Heléne Taimi
Processledare
helene.taimi@hufb.se
073-270 39 94
Anton Ståhlros
Regional styrgruppsordförande
anton.nilsson@dalaindustrisupport.se
072-502 34 32