Fyrbodal

Välkommen till Teknikcollege Fyrbodal

För att kunna främja samverkan mellan företag och utbildningsanordnare jobbar vi i Fyrbodal mycket med kompetensförsörjningsfrågor och där är Teknikcollege en viktig part. Industri- och teknikföretagen i regionen efterfrågar kompetenser och där är samverkan är nödvändigt för att ta sig an utmaningarna.
I regionen finns det tre lokala styrgrupper (en i Lysekil/Munkedal/Sotenäs, en i Trollhättan/Vänersborg och en i Uddevalla) som samverkar kring hur vi bättre ska kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och öka kvalitén på utbildningarna. Idag har vi certifierade gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Dessutom har Munkedals Processtekniska gymnasium en certifierad yrkesvux-utbildning, Industri-process.

Fyrbodal

2 augusti

Fyrbodal

2 augusti

Gymnasieutbildningar

I Fyrbodal har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. Kontakt hittar du längre ner på siten.
  • Lysekil
  • Munkedal
  • Trollhättan
  • Uddevalla