Fyrbodal

Välkommen till
Teknikcollege Fyrbodal

För att kunna främja samverkan mellan företag och utbildningsanordnare jobbar vi i Fyrbodal mycket med kompetensförsörjningsfrågor och där är Teknikcollege en viktig part. I regionen finns det tre lokala styrgrupper (en i Lysekil/Munkedal/Sotenäs, en i Trollhättan/Vänersborg och en i Uddevalla) som samverkar kring hur vi bättre ska kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och öka kvalitén på utbildningarna.
Idag har vi certifierade gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Dessutom har Munkedals Processtekniska gymnasium en certifierad yrkesvux-utbildning, Industri-process. Teknikcollege Fyrbodal är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. I våra styrgrupper sitter många företag men också fackliga representanter, Högskolan Väst, Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen samt utbildningsanordnarna.

Gymnasieutbildningar

I Fyrbodal har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. Kontakt hittar du längre ner på siten.
  • Lysekil
  • Munkedal
  • Trollhättan
  • Uddevalla
  • Vänersborg

Kontakta Teknikcollege Fyrbodal

Eva-Britt Karlsson
Processledare
eva-britt.karlsson@fyrbodal.se
070-519 88 83
Christopher Sörensen
Regional styrgruppsordförande
christopher.sorensen@gknaerospace.com