Västra Mälardalen

Välkommen till
Teknikcollege Västra Mälardalen

En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri och teknikföretag fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.
Teknikcollege Västra Mälardalen är ett samarbete mellan kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Vi har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar till gymnasiet, yrkesvux och YH.

Utbildningar

  • Arboga
  • Köping

Säkra ditt företags kompetensbehov!

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare i Köping , Arboga och Kungsör. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola - näringsliv utgör grunden. Tillsammans skapar vi aktiviteter för att skapa attraktionskraft för branscherna, mötesplatser och nätverk. Genom att samverka med oss har ert företag möjlighet att påverka era framtida kollegors kompetens.

Vi framtidssäkrar regionen och utbildningarna

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Ni får en nationell kvalitetssäkring som betyder att er utbildning håller mycket hög klass. Ni blir en del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Genom Teknikcollege uppnår ni även en ökad resurseffektivitet genom den samverkan med företag som ni ingår i.

Jimmy Fernerud
Processledare
jimmy.fernerud@koping.se
0737656797
Lars-Erik Wige
Ordförande
lars-erik.wige@lewig.se
0738361800