Uppland

Välkommen till Teknikcollege Uppland

I Teknikcollege samlar vi industri- och teknikföretag kring er utbildning för att säkerställa framtidens kompetensbehov. Vi erbjuder en samverkansplattform och nationell modell för kvalitetssäkring som bidrar till ständig utveckling i tät samverkan med regionens företag.

Framtidssäkrar du din karriär i Uppsala län?

En Teknikcollegeutbildning innebär att företagen är med dig hela vägen. Närmare 40 av regionens största företag samarbetar inom Teknikcollege. De vill bygga relation med dig inför framtiden. Oavsett om du vill börja jobba direkt eller läsa vidare är Teknikcollege att bra val!

Det finns många företag inom industri- och teknikbranscherna i Uppsala län. Både världsledande och unika och kanske din framtida arbetsgivare? Dessa företag behöver fler att anställa och vill därför vara med och påverka din framtida utbildning. Teknikcollege är en samverkansplattform som säkerställer att du utbildas till vad företagen behöver eftersom de själva är med och formar din utbildning. Du som läser en Teknikcollegecertifierad utbildning får därmed en tätare kontakt med lokala företag. Du ges möjlighet att samarbeta med företagen genom olika initiativ såsom praktik, gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten och det är inte ovanligt att det erbjuds sommarjobb mellan studieåren. Oavsett om du är ungdom eller vuxen är en Teknikcollegeutbildning ett bra val för framtiden.

Läs en Teknikcollegeutbildning du också!

  • Tierp
  • Uppsala
  • Östhammar

Samverka för att hitta rätt kompetens

Region Uppsala är i stark tillväxt, inte minst inom våra teknikbranscher. Samtidigt är det svårt för arbetsgivare i vårt län att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensbristen finns i yrken på alla nivåer i länet och Teknikcollege är regionens samverkansplattform för att arbeta med frågorna tillsammans med er företag.

I Teknikcollege Uppland får ni möjlighet att samverka med länets utbildningar och kan påverka framtidens kompetens genom att ha en tätare kontakt med länets studerande inom teknik- och industrirelevanta utbildningar. Region Uppsala driver Teknikcollege i syfte att synliggöra länets företag, säkerställa utbildningarnas företagsanknytning samt samordna andra aktiva aktörer inom området. Vi använder även samverkansplattformen för att ge er möjligheten att ta del av regionens utvecklingsprojekt, samarbeta kring kompetensförsörjning med andra samverkansföretag och öka anknytningen med universitet och högskolor.

All samverkan inom en plattform – samverka genom Teknikcollege ni också!

All samverkan inom en plattform

Region Uppsala samlar certifierade utbildningsanordnare i ett regionalt nätverk tillsammans med regionens industri- och teknikföretag och andra främjande aktörer. Här arbetar vi tillsammans för att ge er utbildning en tätare koppling mot arbetslivet för att säkerställa utbildningarnas inriktning och innehåll kopplat till förtagens behov. Region Uppsala driver Teknikcollege för att öka lärandet mellan regionens olika utbildningar, marknadsföra våra industrirelevanta utbildningar samt öka samverkan mellan utbildning och näringsliv.

Inom Teknikcollege Uppland samlas utbildningar, lokala företag, politiker, fackförbund och andra som arbetar med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Teknikcollege ger er även möjligheten att ta del av regionens utvecklingsprojekt och öka anknytningen med andra aktörer såsom universitet och högskolor. All samverkan inom en plattform – bli certifierade inom Teknikcollege ni också!