Årsmöte med extra allt

7 april 2022 | Uppland
Den 6 april samlades medlemmarna inom Riksföreningen Teknikcollege Sverige på årsmöte. Med under dagen finns bland annat partsekonomerna från Unionen och Teknikföretagen, representanter från Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning och Mia Bernhardsen, särskild utredare.
Bild
Peter Stenberg och Marie Nilsson

Industrin är stabil och går åt rätt håll

Platsen för årets möte var Jernkontoret i Stockholm. Ett formellt årsmöte brukar genomföras under två timmar, men var i år planerad till en heldag med matnyttigt för processledare, regionala ordförande och styrelserepresentanter. Som start på dagen presenterade Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen och Katarina Lundahl, chefekonom Unionen ekonomiska prognoser för svensk industri med bakgrund och utgångspunkt i coronakrisen och kriget i Ukraina. 

– Svensk industri har klarat sig relativt väl under och efter covidpandemin, en del tack vare att vi inte varit insvetsade i våra hem. Inte heller kriget i Ukraina tycks påverka i stor omfattning, sa Mats Kinnwall. 

Katarina Lundahl fyllde i med den hoppfulla bilden att industrin i Sverige varit stark jämfört med övriga Europa sedan 2018 och att sysselsättningsgraden återigen är hög. Dock är framtiden svår att sia om med tanke på kriget i Ukraina och även andra påverkansfaktorer. 

På tema industrins kompetensförsörjning fortsatte representanter från Industrirådet; Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare, Josefine Larsson, IF Metall, Mats Andersson, Teknikföretagen och Henrik Smedmark, TMF, att prata dimensioneringsutredning och eftergymnasial utbildning inom Teknikcollege. Under lunchen kom Mia Bernhardsen, regeringens särskilda utredare och upplyste deltagarna om utredningen Framtidens yrkeshögskola. 

Under eftermiddagen genomfördes årsmötet där bland annat prioriterade områden och nationella insatser kopplade till dessa presenterades av Teknikcollege Sveriges kansli. 

Marie Nilsson lämnar över ordförandeklubban

Klas Wåhlberg
Klas Wåhlberg väljs som ny styrelseordförande.

Det formella årsmötet beslutade om Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, som ny ordförande i föreningens styrelse. Därmed lämnar Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, sina två år på ordförandeposten och blir vice ordförande. Detta enligt tradition att ordförandeskapet växlar mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation inom Industrirådet.

Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Anders Paulsson, Jitech lämnar styrelsen och ger plats för Eva Glückman, vd Grafiska Företagen och Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige. Se den nyinvalda styrelsen för 2022 här