Organisation

Teknikcollege utvecklas genom erfarenhetsutbyte inom Riksföreningen Teknikcollege Sverige och bildades hösten 2007. Teknikcollege bygger på en regional organisation där flera kommuner samverkar genom avtal.

Som förening har vi som uppdrag är att ta tillvara på och främja medlemmarnas gemensamma intressen, att koordinera och stödja deras arbete med Teknikcollege samt att delta vid granskning och certifiering mot bakgrund av de kriterier som Industrirådet enats om.

Uppkomst och initiativtagare

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner. 

Aktiva medlemmar i Teknikcollege från Industrirådet är:

Styrelse

Teknikcollege styrelse består av representanter från Industrirådet samt certifierade regioner. Styrelsens möten tar upp föreningens direkta förehavanden, men diskuterar även frågor som rör Teknikcollege i stort. Det kan vara aktuella ämnen som rör konceptet vad gäller politik- och näringslivsfrågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av:

Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Pia Sandvik, vice ordförande Teknikföretagen
Jonas Hagelqvist, IKEM
Madelene Engman, GS-facket
Martin Johansson, Unionen
Eva Glückman, Grafiska Företagen
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Sara Anvarsson, Sveriges Ingenjörer
Maja Karlberg, Teknikcollege Kronoberg, Epic Innovation & Technology Center
Håkan Ljungbeck, Teknikcollege Sydost, Volvo Cars
Lars Erik Wige, Teknikcollege Västra Mälardalen, Industriföreningen Västra Mälardalen
Susanne Yngve, Teknikcollege Skaraborg, IDC West Sweden
Jörgen Hedström, Teknikcollege Mälardalen, Åkers Sweden