Norrbotten

Välkommen till Teknikcollege Norrbotten

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare i Boden, Kalix, Luleå och Piteå. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola - näringsliv utgör grunden.
Tillsammans skapar vi aktiviteter för att skapa attraktionskraft för branscherna, mötesplatser och nätverk. Genom att samverka med oss har företag möjlighet att påverka sina framtida kollegors kompetens.

Framtidssäkra din karriär

Drömmar är viktiga. För viktiga för att slarvas bort. För viktiga att inte ges en chans att bli verklighet i framtiden. Det är därför Teknikcollege finns.

Vi ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande industriföretag har. Vi ser till att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper dig att komma igång med karriären. Eller med högre studier. Så när du funderar över vilken utbildning du ska välja – välj en som är certifierad av Teknikcollege. Vi hjälper dig att framtidssäkra karriären.

Utbildningar

  • Boden
  • Kalix
  • Luleå
  • Piteå
Linda Rönnbäck
Regional processledare
linda.ronnback@iucnorr.se
070-673 04 24
Åsa Tjärnberg
Regional ordförande
asa.tjarnberg@iucnorr.se
070-326 88 11

Mitt val – din framtid

Det är ingen hemlighet att det behövs fler tjejer/kvinnor inom industriella och tekniska yrken för att skapa attraktiva arbetsplatser och långsiktig kompetensförsörjning. Ta möjligheten att lyssna på berättelser från 21 tjejer som valt dessa branscher till sin framtid. Bilderna i filmen är tagna ute hos ett antal av de samverkansföretag som samverkar med Teknikcollege i Norrbotten. Filmen och bildbanken Mitt val - din framtid arbetades fram under våren 2018 för att ge yngre tjejer förebilder och för att bredda bilden av dagens industri.

Hur säkerställer ni ert framtida kompetensbehov?

För er som enskilt företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar ert framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare. Många samverkande företag vittnar om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser.

2018 togs en rapport fram av Luleå tekniska universitet på uppdrag av Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapporten som heter 51 000 anställningar i Norrbotten fram till 2030 lyfter kompetensförsörjningen som största utmaningen för länets framtida tillväxt. Rekryteringsproblemen handlar i stora drag om den totala befolkningsmängden i länet, och om det antal personer som har rätt utbildning och/eller kompetens. Vidare handlar problemen om sektorers och branschers (bristande) attraktivitet, hinder gällande kontinuerlig kompetensutveckling, vidareutbildning och även validering.
Hur kan då ert företag göra för att framtidssäkra er framtida personal?

Samverkande företag

Vi samverkar för att framtidssäkra kompetensen. (Under uppdatering).

För regionen och utbildningarna

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Ni får en nationell kvalitetssäkring som betyder att er utbildning håller mycket hög klass. Ni blir en del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Genom Teknikcollege uppnår ni även en ökad resurseffektivitet genom den samverkan med företag som ni ingår i.

Som utbildningsanordnare kan du vara säker på att de studerande får relevanta kunskaper. Detta eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, eftersom de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Utbildningsanordnare i din region

Inom Teknikcollege Norrbotten samverkar Björknäsgymnasiet i Boden, Furuhedsskolan i Kalix, Luleå gymnasieskola, Naturbruksgymnasiet i Kalix samt Strömbackaskolan i Piteå. Här finns certifierade utbildningar inom Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt Naturbruksprogrammet. Läs mer om vilka utbildningar respektive skola erbjuder genom att klicka på bilderna.