Norrbotten

Välkommen till
Teknikcollege Norrbotten

Nya investeringar för över 1070 miljarder kronor och över 20 000 nya arbetstillfällen inom industri och teknikföretag i Norrbotten. Aldrig tidigare har vårt län varit så mycket fokus och framtidsmöjligheterna så enorma. Du som ung i vårt län har alla förutsättningarna för ett bra liv med ett spännande och utvecklande arbete. Genom din utbildning kan du inte enbart bidra till en bättre framtid för dig själv utan just du vara med och förbättra förutsättningarna för oss alla. Norrbotten leder den gröna industriomvandlingen och nu har du möjlighet att vara en del av den omställningen.
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare i Boden, Kalix, Luleå och Piteå. Vi certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola - näringsliv utgör grunden.  Tillsammans möjliggör vår samverkan mellan skola och näringsliv att du som elev får en attraktiv utbildning som ger dig kompetenser som efterfrågas och kunskaper som ger dig möjlighet att studera vidare.  

Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU. Stötta ditt barn i gymnasievalet för en industriell och teknisk framtid!

5 oktober

Future Norrbotten ger inspiration inför gymnasievalet

5 oktober

Framtidssäkra din karriär

Drömmar är viktiga. För viktiga för att slarvas bort. För viktiga att inte ges en chans att bli verklighet i framtiden. Det är därför Teknikcollege finns.

Vi ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande industriföretag har. Vi ser till att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper dig att komma igång med karriären. Eller med högre studier. Så när du funderar över vilken utbildning du ska välja – välj en som är certifierad av Teknikcollege. Vi hjälper dig att framtidssäkra karriären.

Utbildningar

  • Boden
  • Kalix
  • Luleå
  • Piteå
Anna Behm
Anna Behm
Regional processledare
anna.behm@iucnorr.se
070-331 18 10

Mitt val – din framtid

Här har du möjligheten att lyssna på 21 tjejers berättelser om deras utbildningar och framtidsdrömmar. Bilderna i filmen är tagna ute hos ett antal av de samverkansföretag som samverkar med oss i Teknikcollege Norrbotten. Vem vet kanske något av dessa företag är din framtida arbetsplats.

Våra finansiärer

Tack vare våra finansiärer kan vi vara en av pusselbitarna till det stora kompetensförsörjningspusslet som generellt alltid är lika aktuellt men i synnerhet extra viktigt nu. Vill ni vara delaktiga och bidra till vårt regionala arbete? Kontakta Linda Rönnbäck, regional processledare för mer information.  

Hur säkerställer ni ert framtida kompetensbehov?

Vi är mitt i en otrolig utveckling men med all utveckling kommer ofta även ett antal utmaningar. Utmaningar som ni som företag redan kanske redan märkt av eller så ser ni dem kommande på avstånd i horisonten. Det finns bara en väg framåt och det är genom samverkan. Teknikcollege Norrbotten har i över 10 års tid jobbat med att säkerställa våra studerandes utbildning och anställningsbarhet men framförallt arbetar vi för er kompetensförsörjningen. Nu om någonsin är det extra viktigt att vi jobbar tillsammans, för det är just tillsammans som vi lyckas.   

För er som enskilt företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar ert behov av kompetens, får ni även kontaktytor att träffa framtida medarbetare i ett tidigt stadium. De ger er möjligheten att stärka kännedomen om ert varumärke och chansen för er att profilera er som attraktiva arbetsgivare.  Många samverkande företag vittnar redan nu om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser. Dessutom jobbar vi aktivt med att öka kunskapen om och attraktionskraften för industri och teknik från förskola till högskola.Vem/vilka jobbar för just er kompetensförsörjning? Kanske är det många? Kanske är det ingen? En sak är säker vi inom Teknikcollege gör det. Varje dag, året om!

Regional styrgrupp Teknikcollege Norrbotten
Lokal styrgrupp Teknikcollege Boden
Lokal styrgrupp Industritekniska programmet Luleå

För regionen och utbildningarna

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Ni får en nationell kvalitetssäkring som betyder att er utbildning håller mycket hög klass. Ni blir en del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Genom Teknikcollege uppnår ni även en ökad resurseffektivitet genom den samverkan med företag som ni ingår i.

Som utbildningsanordnare kan du vara säker på att de studerande får relevanta kunskaper. Detta eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, eftersom de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Utbildningsanordnare i din region

Inom Teknikcollege Norrbotten samverkar Björknäsgymnasiet i Boden, Furuhedsskolan i Kalix, Luleå gymnasieskola, Naturbruksgymnasiet i Kalix samt Strömbackaskolan i Piteå. Här finns certifierade utbildningar inom Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt Naturbruksprogrammet. Läs mer om vilka utbildningar respektive skola erbjuder genom att klicka på bilderna.