Göteborgsregionen

Välkommen till
Teknikcollege Göteborgsregionen

Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige och till dessa företag och branscher behövs det kunnig personal. I nära samarbete med över 500 samverkansföretag får eleverna som läser vid en Teknikcollegecertifierad utbildning i Göteborgsregionen den senaste kunskapen inom teknik och industri. I den stora omställning som industrin och samhälle nu genomgår spelar Teknikcollege GR en viktig roll. Genom samverkan och goda strukturer för detta når vi framgång för industrins och våra medborgares bästa.
Kvalitativa gymnasiala och eftergymnasiala tekniska utbildningar i nära samverkan med teknik- och industriföretag. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar för ungdomar och vuxna. I Göteborgsregionen finns 11 godkända utbildningsanordnare som utbildar inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning.

Utbildningar

Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval.
  • Alingsås
  • Göteborg
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Lerum
  • Stenungsund

Kontaktuppgifter

Helene Stensson regional processledare Göteborgsregionen
Helene Stensson
Regional processledare
helene.stensson@goteborgsregionen.se
0708-63 43 59