Hälsingland

Välkommen till
Teknikcollege Hälsingland

Teknikcollege koncept för samverkan mellan företag och skola gör att elever på våra certifierade utbildningar kommer nära sina framtida arbetsgivare redan under gymnasietiden. Det höjer kvaliteten på våra industri- och teknikrelevanta utbildningar och gör gymnasietiden rolig och engagerande. Dessutom vet företagen att våra elever kan det de ska när de endera går mot anställning eller till högre studier efter avslutad utbildning. Genom vår samverkan ökar också attraktionskraften till våra teknik- och industriyrken. Ett gemensamt arbete som ökar möjligheterna för vår industri att rekrytera personal med den kompetens som efterfrågas.
Dagens teknik- och tillverkningsföretag är rena och välordnade arbetsplatser med en stor variation av spännande och intressanta yrkesroller där det är lätt att utvecklas och trivas. Dessutom är teknik och tillverkningsindustrin i vårt län vår näst största arbetsgivare, som under lång tid haft svårt att rekrytera. Framför allt medarbetare med rätt kompetens. Därför har många av regionens företag valt att samverka med skolorna genom Teknikcollege – konceptet.

Säkra din framtid!

Du som läser vid våra Teknikcollegecertifierade utbildningar får en utbildning med stark förankring i verkligheten, där företagen medverkar i form av gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten, praktikplatser. Det är heller inte ovanligt att du erbjuds sommarjobb mellan studieåren. Därigenom vet företagen att ni som elever kan det ni ska när ni sedan söker jobb. Därför väljer man er före andra. Därför framtidssäkrar du dig själv när du läser en Teknikcollegeutbildning!

Gymnasieutbildningar

I Hälsingland hittar du våra utbildningar i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Strömsund och Söderhamn. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval.
  • Bollnäs
  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Strömsund
  • Söderhamn
  • Edsbyn

Säkra industrins kompetensförsörjning!

Matchningsläget på arbetsmarknaden har varit- och är fortsatt ansträngt. En utmaning som är gemensam för alla parter på arbetsmarknaden. Företagen är en av parterna som har en nyckelroll för att möta den utmaningen. Att samverka inom Teknikcollege ger både dig som enskild företagare och regionens industri som helhet ett försprång.

Samverkande företag

Många företag samverkar på olika sätt med regionens skolor och utbildningsanordnare som erbjuder teknik- och industrirelevant utbildning för att framtidssäkra kompetensen för vår gemensamma kompetensförsörjning i Hälsingland. Följande företag tar ett extra stort ansvar genom att medverka i Teknikcollege Hälsinglands lokala och regionala styrgrupper. 

Teknikcollege framtidssäkrar din utbildning

Värdet av att vara Teknikcollegecertifierad utbildning är stort. Tät samverkan med teknik- och industriföretagen på orten och i regionen och nationell modell för kvalitetssäkring bidrar till ständig utveckling, och att utbildningarnas innehåll och genomförande möter de behov och krav som ställs på dagens och framtidens arbetsmarknad.

Som certifierad utbildningsanordnare blir ni en del av ett regionalt nätverk av utbildningsanordnare, företag och andra aktörer som arbetar tillsammans för att främja utbildningarnas aktualitet och efterfrågan. Genom Teknikcollege blir det naturligt att företagen deltar i er undervisning och erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Tillsammans kan vi öka resurseffektiviteten genom att samverka kring utbildningsresurser, både mellan skolor och mellan företag och skola.Inom Teknikcollege Hälsingland samlas skolor, de lokala teknik- och industriföretagen, politiker, fackförbund och andra som arbetar med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i regionen. Samverkande kommuner är Nordanstig, Ljusdal, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn samt Strömsund i Jämtland. Vår samverkan bidrar till att elever och studerande får relevanta kunskaper och att de är attraktiva på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Kontakta Teknikcollege Hälsingland

Heléne Taimi
Heléne Taimi
Processledare
helene.taimi@hufb.se
073-270 39 94
Lars Wallström
Regional styrgruppsordförande
lars.w@peges.se
0651-502 34 32