Södra Vätterbygden

Välkommen till Teknikcollege Södra Vätterbygden

Industrin har en mycket stor betydelse för Jönköpings län. Den svarar för en betydligt större del av länets ekonomi än snittet för Sverige. Alltså är fler personer på arbetsmarknaden i Jönköping beroende av industrin än vad som är fallet i andra delar av landet. 
Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft. Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö.

Välj hur länge du vill plugga och gör dig vass på arbetsmarknaden

20 september

10 anledningar att välja Teknikcollege

16 september

Att utvecklas inom teknik ger möjligheter!

Du som studerar på en Teknikcollege-certifierad utbildning kommer att stå bra rustad för den arbetsmarknad som väntar efter skolan. När eller om du vill plugga vidare efter gymnasiet ger Teknikcollege dig en stabil grund även för fortsatta studier. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, och skarpa företagsprojekt eller studiebesök. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildningen– alltid i nära samarbete med näringslivet. Certifieringen innebär att din utbildning matchar kraven som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i ditt framtida jobb.

Utbildningen ger dig både en bred teoretisk och en praktisk grund. Stor vikt läggs också vid din personliga utveckling och din förmåga att arbeta i team, samtidigt som du får kontakt med arbetslivet under din utbildning. Genom att ha ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får ni studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen.

  • Jönköping
  • Vaggeryd

Kontakta oss

Malin Blomqvist
Processledare
malin.blomqvist2@jonkoping.se
036-102972
Björn Landén
Regional ordförande
bjorn.landen@husqvarnagroup.com
070-394 63 92

Vi vill främja kompetensförsörjningen i regionen

I regionen finns det 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

För att ge alla studerande regelbunden kontakt med arbetslivet behöver vi fler samverkansföretag i takt med att vi växer och blir fler studenter på utbildningarna. Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Ni kan göra en fantastisk skillnad genom att engagera er lokalt utifrån era förutsättningar. Lika roligt som viktigt! Välkommen att vara med!

Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola, Yrkeshögskolan Jönköping och RISE i samarbetet. Utbildningsanordnare som är med i samverkan finns under fliken för studerande ovan. 

Engagera er idag och säkra er kompetensförsörjning imorgon!

Vår Teknikcollege-region Södra Vätterbygden söker nu fler samverkansföretag! Våra omkring 670 studerande på gymnasial och eftergymnasial utbildning behöver få regelbunden kontakt med arbetslivet.

Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Vi vill samla alla företag inom ramen för Teknikcollege för ökad kvalitet i samverkan och effektivare samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor.

Rätt innehåll i utbildningarna

Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildning – alltid i nära samarbete med det lokala näringslivet. Teknikcollege är alltså en kvalitetsstämpel som vissa utbildningar får, den ger den studerande både en bred teoretisk och en praktisk grund.

Genom att utbildningsanordnarna har ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får elever och studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen i olika kurser.