Södra Vätterbygden

Välkommen till
Teknikcollege Södra Vätterbygden

Industrin har en mycket stor betydelse för Jönköpings län. Den svarar för en betydligt större del av länets ekonomi än snittet för Sverige. Alltså är fler personer på arbetsmarknaden i Jönköping beroende av industrin än vad som är fallet i andra delar av landet. 
Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft. Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö.

ED Robotics tar hem Rookie All-Star Award!

3 april

Teknikdag

1 februari

Att utvecklas inom teknik ger möjligheter!

Du som studerar på en Teknikcollege-certifierad utbildning kommer att stå bra rustad för den arbetsmarknad som väntar efter skolan. När eller om du vill plugga vidare efter gymnasiet ger Teknikcollege dig en stabil grund även för fortsatta studier. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, och skarpa företagsprojekt eller studiebesök. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildningen– alltid i nära samarbete med näringslivet. Certifieringen innebär att din utbildning matchar kraven som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i ditt framtida jobb.

Utbildningen ger dig både en bred teoretisk och en praktisk grund. Stor vikt läggs också vid din personliga utveckling och din förmåga att arbeta i team, samtidigt som du får kontakt med arbetslivet under din utbildning. Genom att ha ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får ni studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen.

Utbildningar

  • Jönköping

Möjligheterna med en teknisk utbildning

Inom teknik och industri finns framtiden! I denna film hör du vilka möjligheter som finns om du väljer en industrirelevant utbildning, vilka intressen du får lyxen att jobba med, hur oändligt många val du har och flera inblickar in i företagen som är med och samverkar i Teknikcollege.
Case

Praktiska gymnasiearbeten på teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping

6 juli
Case

Kongsberg Automotive i Mullsjö

6 juli

Case

Fördjupa dig mer
Se alla case
Case

Produktionsteknik och Teknikvetenskap två nya certifierade inriktningar i Vaggeryd

30 juni

Kontakta oss

Johan Albertsson
Axel lokal ordförande Södra Vätterbygden
Axel Werner
Ny regional ordförande Teknikcollege Södra Vätterbygden
axel.werner@saabgroup.com
073-4374337
Vi har en ny regional ordförande i Teknikcollege Södra Vätterbygden. Axel Werner valdes till ny ordförande på vårt regionala styrgruppsmöte i maj 2022. Axel arbetar som ingenjör på Saab Surveilliance i Huskvarna och har lett den lokala styrgruppen i Jönköpings kommun sedan 2021.

Vi ska utse en ny lokal ordförande för Teknikcollege-samverkan i Jönköping. Utbildningsanordnare i kommunen är Erik Dahlbergsgymnasiet, Bäckadalsgymnasiet och vuxenutbildningen i Jönköpings kommun, förlagd till Veldi Kompetens.

Vi vill främja kompetensförsörjningen i regionen

I regionen finns det 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

För att ge alla studerande regelbunden kontakt med arbetslivet behöver vi fler samverkansföretag i takt med att vi växer och blir fler studenter på utbildningarna. Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Ni kan göra en fantastisk skillnad genom att engagera er lokalt utifrån era förutsättningar. Lika roligt som viktigt! Välkommen att vara med!

Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola, Yrkeshögskolan Jönköping och RISE i samarbetet. Utbildningsanordnare som är med i samverkan finns under fliken för studerande ovan. 

Engagera er idag och säkra er kompetensförsörjning imorgon!

Vår Teknikcollege-region Södra Vätterbygden söker nu fler samverkansföretag! Våra omkring 630 studerande på gymnasial och eftergymnasial utbildning behöver få regelbunden kontakt med arbetslivet.

Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Vi vill samla alla företag inom ramen för Teknikcollege för ökad kvalitet i samverkan och effektivare samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor.

Vi samverkar i Teknikcollege Södra Vätterbygdens styrgrupper

Vi vill alla arbeta tillsammans för att säkra kompetensförsörjningen inom teknik- och industriföretag och förbättra matchningen mellan utbildning och företagens kompetensbehov.  Det gör vi bl a genom att utveckla samarbete med lärare och studerande på Teknikcollege-certifierade utbildningar. Vill ert företag också vara med i Teknikcollege nätverk kring samverkan och säkra er framtida rekrytering av kompetens redan idag? Kontakta processledare eller ordförande och samtala kring på vilket /vilka sätt ni vill vara med och bidra och ta ansvar för att öka attraktiviteten för vår bransch och vara med och synliggöra arbetslivet i utbildningarna. Ni kan göra en fantastisk skillnad genom att engagera er lokalt utifrån era förutsättningar. Vi bidrar på olika sätt och tillsammans gör vi skillnad. I nuläget är vi drygt 35 företag inom samverkan i Södra Vätterbygden. Vi som syns nedan är engagerade i styrgrupperna:

Rätt innehåll i utbildningarna

Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildning – alltid i nära samarbete med det lokala näringslivet. Teknikcollege är alltså en kvalitetsstämpel som vissa utbildningar får, den ger den studerande både en bred teoretisk och en praktisk grund.

Genom att utbildningsanordnarna har ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får elever och studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen i olika kurser.

Utbildningsanordnare som ingår i samverkan Teknikcollege Södra Vätterbygden

Ta gärna kontakt med oss genom länken till vår egna webb, klicka på logotyp. Vi har Teknikcollege-certifierade utbildningar som leder till jobb i teknikbranschen och industrin att erbjuda gymnasieungdomar eller vuxna.