Styrgrupper uppmuntrar till och sprider goda exempel vidare

Praktiska gymnasiearbeten på teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping

Då teknikprogrammet saknar arbetsplatsförlagt lärande i form av praktik försöker vi inom Teknikcollege hitta olika samarbeten mellan skola och arbetsliv som gör så att våra studerande ges möjlighet att möta samverkansföretagen och även få ökade möjligheter att arbeta praktiskt. Detta är en del i Teknikcollege kvalitetsarbete. På ett av vårens lokala styrgruppsmöten presenterade studerande i årskurs 3 på teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping sina gymnasiearbeten. Det blev mycket uppskattat och Teknikcollege Södra Vätterbygden vill gärna sprida vidare dessa exempel på samarbeten. Vi återkommer med bilder.
Bild
Samarbete mellan Teknikcollege och NTA skolutveckling

Exempel 1 - ett tropiskt klimat i växthus

Emil, Kevin, David: Dessa studerande har valt att imitera ett tropiskt klimat i Ett konstgjort klimat i ett semiautomatiskt växthus. Programmerade allt själva. Det är en idé för framtida forskning.  Att bygga en låda för att komponenter, arbeta med att utveckla en konceptidé. Att kunna ta med ut i rymden, för att möjliggöra et hållbart liv. De har undersökt olika faktorer som ljus, värme, luftfuktighet.  För att kunna bygga växthuset och testa det behövdes bl a sensorer, pump, skärm. De ville få de olika delarna att prata med varandra, kunna skapa data, läsa av data. Ett bevattningssystem pump med 9 volts batteri. Byggt upp detta från grunden där sugrör transporterar vattnet små hål simulerar regn, en bassäng finns likaså för att det ska blir ett kretslopp. De har också kunnat testa olika slags färger i ljuset, växter gynnas av olika färger på ljuset. Element finns också som kan göra klimatet varmare eller svalare.

Exempel 2 - att konstruera en el-cykel

Ett exempel på ett praktiskt gymnasiearbete. Elcykel-konstruktion som arbetades fram utav Johan, Emil och Lukas. Vi kom en bit på väg. Vi gjorde först egna CAD-ritningar. Vi hade tänkt arbeta med kolfiber för större hållfasthet.  Bakdelen av cykelns ram behövde bearbetas för att ge utrymme för remhjulet.  Ett litet kugghjul som driver . Bakre remhjul monterades fast på bakhjulet.  Beräkningar av ängden på remmen.  Fyra batterier seriekopplades för att få ut mest effekt.   Laddstation med en 3D-design och som #D-printades. Batterierna kan läsas av och laddas. En beställd styrdator försvann i posthanteringen dessvärre. De hoppas att det sista kommer lyckas, när styrdatorn väl anländer.

Exempel 3 Elektronik och programmering – att programmera en robot

Rickard, Filip och Alexander tog sig an utmaningen att undersöka vad som krävs för att konstruera en linjeföljande robot?  Stipendiet användes till inköp av exempelvis sensorer, kugghjulssystem, Man arbetade med att utveckla en prototyp. Det blev en läradeprocesss med fokus på kunskap om robotik. Slutprodukten blev roboten Robert och fyra testbanor i olika former.

Här kan du ta del av några andra exempel på samarbeten från samma skola:

https://teknikcollege.se/innovation-camp-med-uppdrag-fran-naringslivet-gav-elever-mervarde

https://teknikcollege.se/valj-hur-lange-du-vill-plugga-och-gor-dig-vass-pa-arbetsmarknaden

https://teknikcollege.se/teknikprogrammet-en-utbildning-som-bidrar-till-manga-vagval-senare-i-livet

Teknikcollege-regioner från södra Sverige gjorde en gemensam satsning i april 2021 för att få ett ökat samarbete kring gymnasiearbetet på teknikprogrammet och naturvetenskapliga programmet.  Här kan du ta del av presentationer bl a från Gnosjöandans Kunskapscentrum ang deras modell av gymnasiearbetet: https://www.youtube.com/watch?v=RQMyqo71RoM

Teknikcolelge Södra Vätterbygden uppmuntrar samverkan kring ökade förståelse och ökade kunskaper  kring programmering grundskolan: https://teknikcollege.se/nta-skolutveckling-och-teknikcollege-samarbetar-kring-kompetensutveckling-tekniklarare-kring

Sammanfattat utav Malin Blomqvist, processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden juli 2022