Den Röda Tekniktråden

Inom Teknikcollege genomförs årligen mängder av insatser för att öka attraktionskraften för industrirelevanta utbildningar. Därför har vi nu utvecklat vad vi kallar den röda tekniktråden för ökad attraktionskraft. Kort sammanfattat innebär det rätt insatser, i rätt tid och mot rätt målgrupp.
Den röda tekniktråden framsida

För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa. Just därför finns Teknikcollege. Genom samverkan mellan utbildningsanordnare, företag och kommuner framtidssäkrar vi blivande kompetens till den svenska industrin. Boken uppdaterades under april 2020 med ett hållbarhetsperspektiv.

Vill du ha en fysisk kopia av boken?

Det kan du beställa kostnadsfritt från Teknikcollege i din region.

Kontakta din regionala processledare