Handbok

Intranätet TC-portalen

Intranät och digital verktygslåda i ett – Tc-portalen är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som är verksamma inom Teknikcollege.

Tc-portalen är en intern hemsida för alla som är aktiva i en regional eller lokal styrgrupp, arbetar hos någon av de certifierade utbildningsanordnarna, är ett samverkande industri- eller teknikföretag eller ska genomföra Teknikcolleges handledarutbildning.

I portalen finns bland annat idébank, bildbank, marknadsföringstips, grafiska riktlinjer och mallar, kalender, dokumentation samt checklistor och manualer som stöd i verksamheten.

En viktig del av Tc-portalen är sidans forum. Här når användarna snabbt ut till kollegor runt om i landet för att ställa frågor, tipsa eller berätta vad som händer eller hur gemensamma utmaningar hanterats. Här finns också instruktioner och mallar för till exempel självskattning, rapportering och samarbeten. I portalen finns även handledning till olika utbildningar som kan genomföras på egen hand, till exempel ambassadörsutbildning eller företagsrekrytering, samt Teknikcolleges digitalt baserade handledarutbildning för alla som arbetar med elever i praktik.

Tc-portalen är också navet för rapportering och måluppföljning inom Teknikcollege. Här sammanställs och presenteras verksamhetsberättelser, rapporter och statistik från alla Teknikcollege runt om i landet. Här finns även länkar till Teknikcolleges enkäter för att mäta kundnöjdhet, samt resultaten från dessa.

Det är enkelt att registrera sig som ny användare och tar cirka två minuter. Gå in på www.tcportalen.se för att skapa din användare.