Handbok

Granskningsbesök

Granskningsbesöken är en betydande del i processen när en region eller en utbildningsanordnare har ansökt om att bli Teknikcollegecertifierad.

Varje ansökan som avser en ny region, ny utbildningsanordnare, ny utbildning eller ny inriktning innefattar ett granskningsbesök. Vid ett sådant besök deltar en representant från RTS kansli samt två representanter från Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege (granskningskommittén). För att säkerställa kvaliteten återgranskas också redan certifierade regioner, läs mer om det i avsnittet “Efter granskningsbesöket”.

Regionalt granskningsbesök

När RTS kansli fått in en ansökan om certifiering från en ny region börjar ett omfattande förberedelsearbete. I detta ingår ett granskningsbesök, där representanterna från RTS och granskningskommittén får möjlighet att träffa aktörerna i regionen som arbetar med Teknikcollege. Fokus under granskningen ligger på att få en tydlig bild av vilka styrkor regionen har och vilka utmaningar den står inför, samt stödja prioriteringarna inför det kommande arbetet.

Granskningskommittén granskar inte varje enskild utbildningsanordnare utan gör ett eller flera nedslag.

Deltagare vid ett regionalt granskningsbesök:

 • Lokala styrgruppsordföranden eller andra lämpliga företrädare från lokala Teknikcollege
 • Rektorer/skolchefer från berörda kommuner
 • Relevanta politiker som är beslutsmässiga i frågor kopplade till Teknikcolleges verksamhet
 • Övriga relevanta personer som är tänkta att ingå i samverkan

Lokalt granskningsbesök

Vid ansökan om certifiering av ny utbildningsanordnare, ny utbildning eller ny inriktning genomförs ett lokalt granskningsbesök. Syftet är att träffa de aktörer som arbetar med Teknikcollege. I det här sammanhanget är företagsrepresentanterna nyckelpersoner. Granskningskommittén fokuserar på att skapa sig en tydlig bild av vilka styrkor och utmaningar som finns samt stödja prioriteringarna inför kommande arbete.

Deltagare vid ett lokalt granskningsbesök:

 • Lokal styrgruppsordförande
 • Lokal styrgrupp
 • Företagsrepresentanter som samverkar med utbildningen
 • Politisk nivå: kommunstyrelsens ordförande, utbildningsnämnden ordförande, förvaltningschef eller motsvarande
 • Rektor/rektorer
 • Lärare och arbetslag
 • Studerande
 • Representant från vuxenutbildning och universitet, beroende på hur samverkan ser ut