Affärsplan 2024-2028

Teknikcollege har haft en omfattande växtkraft under många år och har utvecklats enormt mycket samtidigt som omvärlden har förändrats. En ny affärsplan, som tar hänsyn till den här utvecklingen, har därför arbetats fram. Den beskriver hur Teknikcollege ska arbeta för att stärka industrins kompetensförsörjning de kommande fem åren och är vägledande för styrelsen inom Riksföreningen Teknikcollege (RTS), Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege, RTS kansli och Teknikcolleges samtliga regioner.