För utbildningsanordnare

Framtidssäkra utbildningarna

Ingen vet bättre än ni hur en bra teknisk utbildning ska utformas. Givetvis vet ni även att sådana är dyra. Samtidigt vet ingen bättre än vi vad som efterfrågas från företagen, där era studerande så småningom ska arbeta. Visst borde vi göra gemensam sak? Teknikcollege är en plattform som ger dig en naturlig närhet till regionens näringsliv.
Vad är Teknikcollege?
Åtta kvalitetskriterier

Kvalitet genom certifering

Värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar är otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Ni blir en del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten.

Vi för samman näringsliv, utbildare, kommuner och studenter och ser till att utbildningarna anpassas efter din lokala verklighet och de behov som finns där. Vi hjälper också till att samordna med kringliggande kommuner för att likvärdiga utbildningar ska hitta former för samarbete istället för konkurrens. Målet är självklart: skapa regional tillväxt genom att duktiga unga människor stannar kvar och arbetar och betalar skatt – unga människor med rätt utbildning. Klicka nedan för att läsa mer om kriterierna och certifieringsprocessen.

Läs mer om våra kriterier här.

Ni skapar en samverkan med ert regionala näringsliv

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar otroligt stort. Vinsterna är många och sträcker sig från samhällsnivå till individnivå. Ni får en nationell kvalitetssäkring som betyder att er utbildning håller mycket hög klass och att ni är del av ett nätverk eftersom regionala företag ständigt är närvarande i era utbildningar. De utformar och deltar i undervisningen samt erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. Genom Teknikcollege uppnår ni även en ökad resurseffektivitet genom samverkan med företagen som exempelvis kan handla om utbyte av kompetenser och maskinparker. 

Som utbildningsanordnare kan du vara säker på att de studerande får relevanta kunskaper. Detta eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är att de studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden ökar, eftersom de får kompetenser som matchar företagens framtida behov.

Vänta inte med att påbörja ert samarbete inom Teknikcollege, kontakta oss idag för vidare dialog.