Örebro län

Välkommen till
Teknikcollege Örebro län

Teknikcolleges koncept för samverkan mellan företag och skola gör att elever på våra certifierade utbildningar kommer nära sina framtida arbetsgivare redan under gymnasietiden. Det höjer kvaliteten på våra industri- och teknikrelevanta utbildningar och gör gymnasietiden rolig och engagerande. Dessutom vet företagen att våra elever kan det de ska när de endera går mot anställning eller till högre studier efter avslutad utbildning. Genom vår samverkan ökar också attraktionskraften till våra teknik- och industriyrken. Ett gemensamt arbete som ökar möjligheterna för vår industri att rekrytera personal med den kompetens som efterfrågas.
Dagens teknik- och tillverkningsföretag är rena och välordnade arbetsplatser med en stor variation av spännande och intressanta yrkesroller där det är lätt att utvecklas och trivas. Dessutom är teknik och tillverkningsindustrin i vårt län vår näst största arbetsgivare, som under lång tid haft svårt att rekrytera. Framför allt medarbetare med rätt kompetens. Därför har många av regionens företag valt att samverka med skolorna genom Teknikcollege. Visste du att Örebro län blev Sveriges första certifierade Teknikcollegeregion redan år 2006?
Hej student!

Framtidsäkra din karriär!

Visste du att det finns nästintill oändliga karriärmöjligheter inom teknikbranschen? Sveriges teknik- och industriföretag är världsledande på innovationer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att företagen ska kunna fortsätta att ligga i topp, så behöver de anställda med kunskaper inom många olika områden. Drivs du av samhällsutveckling och miljötänk? Är du kreativ och nyfiken på skapande? Gillar du att jobba praktiskt? Går du i gång på att lösa ett klurigt problem?

Då är en Tc-utbildning rätt val för dig!

Inom Teknikcollege samarbetar företagen med skolor och kommuner för att ge dig som studerande kunskaper som kan möta framtidens behov. Målet med våra utbildningar är att din kompetens ska vara attraktiv. Du kan därför se en Tc-utbildning som ett sätt att säkra din yrkesframtid. Dessutom ger utbildningarna dig möjlighet att få jobba med den senaste tekniken, vilket gör det roligt, spännande och utvecklande att plugga. 

Utbildningar

  • Hallsberg
  • Hällefors
  • Karlskoga-Degerfors
  • Lindesberg
  • Örebro

Kolla in vilka skolor som är certifierade i vår region!

Genom att trycka på loggan hamnar du på skolans hemsida.

Vill du veta mer om utbildningarna? Kontakta vår informatör!

Anna Fyrpil
Informatör
anna.fyrpil@orebro.se
0703111253
För företag

Säkra ditt företags framtida kompetensbehov!

Som samverkansföretag inom Teknikcollege får näringslivet möjlighet att påverka utbildningar så att de motsvara företagens framtida behov av kompetens. Teknikcollege Örebro län är ett samarbete mellan näringsliv, utbildningsanordnare, regionen och länets 12 kommuner.

Inom vår Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp och fem lokala styrgrupper. Styrgrupperna arbetar med att forma utbildningarna utifrån dimensionering, inriktning och innehåll, för att matcha de regionala och lokala kompetensbehoven. Styrgrupperna har även i uppdrag att kvalitetssäkra utbildningarna.

Sverige behöver fler personer som kan tänka sig en yrkeskarriär inom inom teknik- och industribranschen. Det är inte enbart intressant för det enskilda företaget, utan av största vikt för samhällsutvecklingen och svensk välfärd. Stor vikt läggs därför även på arbetet med att öka attraktionskraften. Tillsammans arbetar skolor, företag och kommuner för att nå ut för att fler ungdomar och vuxna ska välja teknik- och industrirelevanta utbildningar. Teknikcollege arbetar för att visa hur betydelsefull och spännande tekniken är. Vi arbetar även för att visa de möjligheter och karriärvägar som erbjuds inom branschen. Vårt mål är att bredda bilden av hur svensk industri ser ut idag och i framtiden, för att på så vis ge fler möjlighet att identifiera sin framtida yrkesbana i branschen.

Hör av dig till oss om ditt företag är engagerad i kompetensförsörjningsfrågan och vill arbeta för att göra skillnad!

Följande företag är engagerade!

Den framtida kompetensförsörjningen och regionens tillväxt är gemensamma frågor som företagen brinner för och som styrgruppen arbetar aktivt med. Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktigt för att skapa attraktiva industrier som arbetsplatser och attraktiva utbildningar som håller hög kvalité och ger de studerande de kunskaper och färdigheter som efterfrågas av arbetslivet

Tillsammans gör vi det möjligt!

Skolor/utbildningsanordnare

Kvalitetssäkrad utbildning i nära samarbete med näringslivet!

Som certifierad utbildningsanordnare blir ni en del av ett lokalt, regionalt samt nationellt nätverk där företagen är med och samverkar kring era utbildningar. 

Ni stärker era studerandes ställning på arbetsmarknaden genom att företagen är med och bidrar med kompetensutvecklande insatser för både lärare och elever, rådgivning vid investeringar, engagerar sig i styrgrupper, deltar i undervisningen samt erbjuder lärande på arbetsplatsen. Era studerande erbjuds därmed kunskaper som är efterfrågade av det lokal och regionala näringslivet.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

Kontakta Tc Örebro län

Thomas Händel
Thomas Händel
Regional ordförande
Thomas.handel@epiroc.com
0707961782
Erika Alfredsson
Erika Alfredsson
Regional processledare
erika.alfredsson@orebro.se
0765515224
Martina Augustsson
Martina Augustsson
Lokal processledare Karlskoga-Degerfors
martina.augustsson@karlskoga.se
076496 29 36