Örebro län

Välkommen till Teknikcollege Örebro län

Teknikcollege Örebro län är ett samarbete mellan skolor, företag, regionen och samtliga kommuner i regionen, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.
Vi är också Sveriges första certifierade Teknikcollegeregion och certifierades för första gången 2006. I dagsläget är 12 utbildningsanordnare certifierade i samverkan med ungefär 70 företag. Teknikcollege Örebro län har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar till gymnasiet, yrkesvux, YH och Örebro universitet. Teknikcollege Örebro län är en av få regioner som har en ungdomsinformatör anställd.
Hej student!

Framtidsäkra din karriär!

Visste du att det finns nästintill oändliga karriärmöjligheter inom teknikbranschen? Sveriges teknik- och industriföretag är världsledande på innovationer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att företagen ska kunna fortsätta att ligga i topp, så behöver de anställda med kunskaper inom många olika områden. Drivs du av samhällsutveckling och miljötänk? Är du kreativ och nyfiken på skapande? Gillar du att jobba praktiskt? Går du i gång på att lösa ett klurigt problem?

Då är en Tc-utbildning rätt val för dig!

Inom Teknikcollege samarbetar företagen med skolor och kommuner för att ge dig som studerande kunskaper som kan möta framtidens behov. Målet med våra utbildningar är att din kompetens ska vara attraktiv. Du kan därför se en Tc-utbildning som ett sätt att säkra din yrkesframtid. Dessutom ger utbildningarna dig möjlighet att få jobba med den senaste tekniken, vilket gör det roligt, spännande och utvecklande att plugga. 

Utbildningar

  • Hallsberg
  • Hällefors
  • Karlskoga-Degerfors
  • Lindesberg
  • Örebro

Kolla in vilka skolor som är certifierade i vår region!

Genom att trycka på loggan hamnar du på skolans hemsida.

Vill du veta mer om utbildningarna? Kontakta vår informatör!

Anna Fyrpil
Informatör
anna.fyrpil@orebro.se
0703111253
För företag

Säkra ditt företags framtida kompetensbehov!

Som samverkansföretag inom Teknikcollege får näringslivet möjlighet att påverka utbildningar så att de motsvara företagens framtida behov av kompetens. Teknikcollege Örebro län är ett samarbete mellan näringsliv, utbildningsanordnare, regionen och länets 12 kommuner.

Inom vår Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp och fem lokala styrgrupper. Styrgrupperna arbetar med att forma utbildningarna utifrån dimensionering, inriktning och innehåll, för att matcha de regionala och lokala kompetensbehoven. Styrgrupperna har även i uppdrag att kvalitetssäkra utbildningarna.

Sverige behöver fler personer som kan tänka sig en yrkeskarriär inom inom teknik- och industribranschen. Det är inte enbart intressant för det enskilda företaget, utan av största vikt för samhällsutvecklingen och svensk välfärd. Stor vikt läggs därför även på arbetet med att öka attraktionskraften. Tillsammans arbetar skolor, företag och kommuner för att nå ut för att fler ungdomar och vuxna ska välja teknik- och industrirelevanta utbildningar. Teknikcollege arbetar för att visa hur betydelsefull och spännande tekniken är. Vi arbetar även för att visa de möjligheter och karriärvägar som erbjuds inom branschen. Vårt mål är att bredda bilden av hur svensk industri ser ut idag och i framtiden, för att på så vis ge fler möjlighet att identifiera sin framtida yrkesbana i branschen.

Hör av dig till oss om ditt företag är engagerad i kompetensförsörjningsfrågan och vill arbeta för att göra skillnad!

Följande företag är engagerade!

Den framtida kompetensförsörjningen och regionens tillväxt är gemensamma frågor som företagen brinner för och som styrgruppen arbetar aktivt med. Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktigt för att skapa attraktiva industrier som arbetsplatser och attraktiva utbildningar som håller hög kvalité och ger de studerande de kunskaper och färdigheter som efterfrågas av arbetslivet

Tillsammans gör vi det möjligt!

Skolor/utbildningsanordnare

Kvalitetssäkrad utbildning i nära samarbete med näringslivet!

Som certifierad utbildningsanordnare blir ni en del av ett lokalt, regionalt samt nationellt nätverk där företagen är med och samverkar kring era utbildningar. 

Ni stärker era studerandes ställning på arbetsmarknaden genom att företagen är med och bidrar med kompetensutvecklande insatser för både lärare och elever, rådgivning vid investeringar, engagerar sig i styrgrupper, deltar i undervisningen samt erbjuder lärande på arbetsplatsen. Era studerande erbjuds därmed kunskaper som är efterfrågade av det lokal och regionala näringslivet.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

Kontakta Tc Örebro län

Thomas Händel
Thomas Händel
Regional ordförande
Thomas.handel@epiroc.com
0707961782
Erika Alfredsson
Erika Alfredsson
Regional processledare
erika.alfredsson@orebro.se
0765515224
Martina Augustsson
Lokal processledare Karlskoga-Degerfors
martina.augustsson@karlskoga.se
076496 29 36