Kalenderhändelser

7 sep
09:00 - 16:00
Sydost
I den här utbildningen får du som chef lära dig hur det arbetsplatsförlagda lärandet går till och vem som ansvarar för vad. Du får också råd och tips ...
28 sep
Södra Vätterbygden
Under AI-dagen den 28 september får du ta del av den senaste forskningen, lyssna till inspirerande talare och utmanas kring de etiska aspekterna av ar...
3 okt - 2 nov
Södra Vätterbygden
Kontakta Ung Företagsamhet Jönköpings län, Rebecca Johansson vid frågor. Under vissa veckor under höstterminen erbjuds möjlighet att boka temadagen på...
6 okt
Södra Vätterbygden
Nationell Kampanjdag för Teknikcollege, uppmärksammas även lokalt i verksamheterna på certifierade utbildningar för studerande och på företagen kan me...