Kalenderhändelser

27 jan
09:00 - 16:00
Sydost
Vår handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Utbildn...
8 feb
14:00 - 15:30
Höglandet
Årets första lokala styrgruppsmöte i Nässjö. Kalenderbokning är utskickad och fungerar som kallelse. Där finns också aktuella dokument som ska diskute...
9 feb
14:00 - 16:00
Höglandet
Årets första lokala styrgruppsmöte på Höglandet. Kalenderbokning är utskickad och fungerar som kallelse. Där finns också aktuella dokument som ska dis...
21 feb
14:00 - 16:00
Höglandet
Årets första regionala styrgruppsmöte på Höglandet. Mötet kommer ske digitalt och Teamslänk finns i kalenderbokningen som också fungerar som kallelse....
10 mar
09:00 - 16:00
Sydost
Vår handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Utbildn...