Handbok för Teknikcollege

Den här handboken är resultatet av flera års arbete och erfarenheter från Teknikcollegeregioner runt om i landet. Handboken är framtagen för att skapa en samsyn inom Teknikcollege som gör det lättare att samverka och utvecklas tillsammans.

En del lokala och regionala skillnader kan visserligen förekomma, men den här handboken ska kunna vara till stöd och vägledning, inte minst för den som är ny inom Teknikcollege.
Bild
Construction workers talking

Ladda ned Teknikcolleges handbok

Kontakt

För frågor gällande handbokens innehåll, kontakta oss på info@teknikcollege.se eller någon av våra kontaktpersoner.