LEAN-spel som pedagogiskt verktyg i undervisningen

Teknikcollege LEAN-spelet samt Spelledarutbildning

LEAN-spel är en viktig inlärningsmetod för kunskap som värderas högt på arbetsmarknaden. Spelledarutbildningen ger lärare de verktyg som behövs för att använda konceptet i undervisningen.
Bild
Utbildning LEAN Spelledare

Kunskaper i LEAN är efterfrågade av svenska industriföretag. De är också ett viktigt inslag i Teknikcolleges teknik- och industriutbildningar. Genom att använda LEAN-spel som pedagogiskt verktyg i undervisningen hjälper läraren sina elever till konkret och ökad förståelse av LEANs principer.

Teknikcolleges spelledarutbildning vänder sig till lärare som har grundläggande kunskaper i LEAN och som spelat LEAN-spel tidigare. Under två kursdagar går man igenom teorin bakom spelet, tränar på det praktiska genomförandet och får redskap för att bli trygg i rollen som spelledare. 

En av de som gått kursen är Begoña Ortiz Poyato, lärare vid Rinmangymnasiet i Eskilstuna: 

– Jag är jättenöjd med utbildningen, säger hon.

Kollegor till henne använder redan LEAN-spelet i sin undervisning och från dem hade hon hört hur roligt elever tycker undervisningsformen är, och att de också förstår teorin bättre när spelat. Därför ville också hon lägga LEAN-spel till sin pedagogiska verktygslåda:

–  Med LEAN-spelet behöver eleverna inte läsa in olika koncept och begrepp utan kan istället testa hur det fungerar i praktiken och därefter jobba med teorin och förstå den bättre. Har de reflektioner och frågor kan de diskutera med varandra och argumentera. På så vis blir det en aktiv form av inlärning i stället för en passiv, konstaterar hon och tänker nu använda metoden i sin undervisning i CAD och i produktutveckling.

Att under utbildningen dessutom ha fått träffa kollegor från olika delar av landet och få ett nytt nätverk ser Begoña Ortiz Poyato också som en stor fördel:

– Tack vare utbildningen har jag fått kontakt med andra CAD-lärare. Tillsammans ska vi nu hjälpas åt att utveckla våra kurser.

Fakta LEAN-spelet

Utbildningen riktar sig till lärare som vill få grundläggande kunskap inom LEAN, och prova på att spela LEAN-spelet. Målet är att få god kunskap kring LEANs grundläggande principer och lära känna LEAN-spelet som pedagogiskt verktyg.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras vid behov av Teknikcollege Sverige och omfattar en fysisk utbildningsdag. Kan kombineras med Spelledarutbildning LEAN.

Antal platser/kurs: 8

Innehåll och upplägg: Teori kring LEAN och LEAN-spel. Workshop där deltagarna själva får spela. I utbildningen används Reveres LEAN-spel 

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Fakta Spelledarutbildning LEAN

Utbildningen riktar sig till lärare som har viss grundkunskap inom och erfarenhet av LEAN, men som vill utvecklas i sin roll som spelledare. Målet är att ha god kunskap om LEANs grundläggande principer och vara trygg i rollen som spelledare när LEAN-spel används i undervisningen.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras vid behov av Teknikcollege Sverige och omfattar en fysisk utbildningsdag. Kan kombineras med Teknikcollege Utbildning LEAN-spelet.

Antal platser/kurs: 8