Värva nya samverkansföretag

Teknikcollege Utbildning i företagsrekrytering

Med rätt verktyg blir det lättare att framgångsrikt värva nya samverkansföretag. Teknikcolleges utbildning i företagsrekrytering syftar till att öka skolornas företagskontakter, både vad gäller antalet samverkansföretag och kvaliteten på samarbetet.
Teknikcollege Företagsrekrytering

Samverkan med lokala och regionala företag är en av hörnstenarna i Teknikcolleges koncept. Det är en förutsättning för kvalitativa apl-platser, studiebesök och föreläsningar. Det ger också elever möjlighet att genomföra sina gymnasiearbeten i samarbete med relevanta och engagerade företag. 

För företagen är samverkan med Teknikcollege lika viktig. Den ger dem möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll och säkra den egna kompetensförsörjningen, på både kort och lång sikt.

Teknikcolleges utbildning i företagsrekrytering riktar sig till lärare, processledare och andra inom Tc-regionen som ansvarar för att skapa och stärka samverkan med näringslivet. Under två platsförlagda heldagar får deltagarna redskap för att både framgångsrikt värva fler samverkansföretag, och utveckla befintliga samarbeten. Teori varvas med praktiska övningar och mellan de båda utbildningstillfällena får deltagarna i uppgift att boka möten med företag i det egna närområdet:

– Utbildningen är framtagen av rekryteringsproffs som vet att argumentationstekniken och strukturen fungerar om man använder den rätt, konstaterar Rickard Bäck, en av utbildningsledarna och tillika kvalitetssamordnare på Teknikcolleges kansli.

Inte minst läggs stor vikt vid att lära ut metoder för hur man lyfter vad företagen har att vinna på ett samarbete. En av dem som gått utbildningen är Erika Alfredsson, processledare och regionansvarig i Örebro län:

– Efter utbildningen har jag blivit ännu mer medveten om vikten av att utgå ifrån värdet och nyttan ur ett företagsperspektiv när jag ska sälja in samverkan med Teknikcollege. Jag har också blivit mer medveten om att företagen inte alltid känner till sina egna behov. Då behöver vi hjälpa dem att förstå vilka behov de faktiskt har vad gäller kompetensförsörjning. Och få dem att inse att vi kan vara lösningen.

Fakta Företagsrekrytering

Utbildningen riktar sig till personer som ansvarar för att rekrytera nya samverkansföretag inom Tc-regionen. Målet är att deltagaren ska kunna formulera och presentera viktiga mervärden och möjligheter för samverkansföretaget, dels genom förståelse för Teknikcolleges kriterier och arbetssätt men också genom nuläges- och behovsanalys av företagets situation.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen omfattar två fysiska utbildningsdagar.

Målgrupp: Processledare, yrkeslärare, APL-samordnare, näringslivsutvecklare och andra som ansvarar för  företagskontakter.

Innehåll och upplägg:

  1. Vad vill Teknikcollege - vårt erbjudande
  2. Vad är ditt Teknikcollegeerbjudande?
  3. Egenskap, fördel, nytta
  4. Kunden har alltid fel
  5. Presentationsteknik
  6. Frågemetodik
  7. Ringa och boka möte

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Länk: Material i Tc-portalen senare under 2023