Teknikcolleges handledarutbildning

Apl, LIA och praktik är centrala delar av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Inom Teknikcollege har vi
tagit fram en handledarutbildning för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet.
Bild
Handledarutbildning skärmklipp
Skärmklipp från handledarutbildningens avsnitt "Att ge instruktioner".

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen innehåller verktyg för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och säkra våra samverkansföretags framtida kompetensförsörjning.

Utbildningen är kostnadsfri för Teknikcolleges samverkansföretag och riktar sig till handledare, potentiella handledare på företag samt yrkeslärare.

Länk till handledarutbildningen på Tcportalen.

Utbildningsinnehåll

Innehåll i utbildningen som genomförs digitalt via Teams:

  1. Första dagen på företaget
  2. Arbetsplatskultur och inkludering
  3. Arbetsmiljö och säkerhet
  4. Planera för lärande
  5. Hur lär man sig?
  6. Samtal för lärande
  7. Utvärdering