Digitala verktyg för att följa, utvärdera och säkerställa kvaliteten under apl

Teknikcollege Digitala apl-stöd

Teknikcolleges digitala apl-stöd kvalitetssäkrar det arbetsplatsförlagda lärandet. Verktyget hjälper både den studerande och företaget att få ut så mycket som möjligt av praktiktiden.
Bild
Kvalitetssäkrad apl

Inom skolvärlden saknas ofta tydliga modeller och relevanta verktyg för att följa, utvärdera och säkerställa kvaliteten på apl-perioden. Därför har Teknikcollege tillsammans med V-klass Praktik tagit fram ett eget, digitalt apl-stöd. Modellen bygger på beprövad erfarenhet och är framtagen med både elevens och företagets bästa i fokus.

Verktyget gör det lätt för eleven att i både ord och bild dokumentera vad hen gör på företaget, utifrån de mål som satts upp. Handledaren kompletterar sedan den studerandes bilder och reflektioner med utvecklande kommentarer. Verktyget främjar samtidigt interaktionen och den löpande kommunikationen mellan läraren, eleven och handledaren på företaget.

I Teknikcolleges nätbaserade utbildning i digitalt apl-stöd går man igenom Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Under utbildningen får deltagarna även lära sig hur de konkret arbetar med det digitala verktyget. Niklas Hellström, förstelärare på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och lokal processledare, är en av dem som gått utbildningen. På skolan där han arbetar erbjuder man ett högskoleförberedande treårigt teknikprogram med möjlighet till ett yrkesförberedande fjärde år, liksom ett industritekniskt program med inriktning på process- respektive svetsteknik:

– En del av våra lärare använder redan det digitala apl-stödet och vi har sett fördelarna med det – både vad gäller själva dokumentationen och bedömningen.

Hur man får till en mer enhetligt strukturerad praktiktid är annars en återkommande diskussion i det lokala Teknikcollegeråd som han samordnar. Och även om han inte själv använder sig av det digitala apl-stödet i sitt arbete var det viktigt för honom att lära sig hur det fungerar, för att på ett effektivt sätt kunna implementera det fullt ut:

– Det kan ibland vara problematiskt att ha koll på vad som händer på en apl-plats, men här såg jag att man snabbt kunde visualisera vad eleven gör och att allt var väldigt tydligt. Och för företagen blir det också betydligt enklare.

Fakta Digitala apl-stöd

Utbildningen riktar sig till apl-ansvariga inom skola och kommun, lärare med elever i apl och handledare och apl-ansvariga på företagen. Målet är att deltagaren ska kunna planera och leda en kvalitativ apl-period och ha förståelse för såväl hygien- som framgångsfaktorerna för en säker och lärorik praktik, och samtidigt prova på och lära sig att arbeta praktiskt med Teknikcolleges digitala apl-stöd. Utbildningen är också relevant vid till exempel LIA och lärlingsutbildning. 

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras av Teknikcollege Sverige regelbundet. Aktuella utbildningstillfällen presenteras i Teknikcolleges kalendarium. Digital utbildning.

Målgrupp: Apl-ansvariga, lärare och handledare

Innehåll och upplägg:

  1. Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad apl
  2. Praktiskt presentation och provkörning av det digitala apl-stödet

Arrangör: Teknikcollege Sverige

Länk: Material i Tc-portalen senare under 2023