Grundläggande utbildning för testledare

Testledarutbildning Svensk industrivalidering

Genom att utbilda sig till testledare för Svensk industrivalidering kan läraren både validera de egna eleverna och lättare hjälpa dem att uppnå utbildningens mål. Utbildningen möjliggör även validering av anställd personal och underlättar dialogen med samverkansföretagen.
Bild
Testledare Svensk Industrivalidering

Utbildningen är öppen för de yrkeslärare som i dag arbetar hos en utbildningsanordnare som även fungerar som testcenter för Svensk industrivalidering. Förutom att gå igenom de regler som finns för genomförandet av en validering tar man bland annat upp bedömningskriterier, liksom etiska riktlinjer.

Utbildningen ger deltagarna licens att validera både de egna eleverna och externa företags personal. Valideringen är ett beprövat sätt för att mäta deltagarnas personliga kompetens gentemot industrins kompetenskrav.  Detta ger också lärarna bättre förutsättningar att diskutera kompetens med samverkansföretagen tack vare en gemensam förståelse för de kvalifikationer som efterfrågas. Slavko Matic är yrkeslärare på Finnvedens gymnasium i Värnamo och har gått utbildningen till testledare:

– Efter den här utbildningen kommer det att bli lättare för mig att hjälpa eleverna att nå sina mål, konstaterar han.

Hans kollega Bozidar Lengel har också gått kursen, trots att han sedan tidigare är certifierad testledare:

– Jag har inte arbetat som testledare under några år och det händer ju mycket i branschen. Därför tyckte jag det var bra att få en uppdatering, säger han.

Liksom Slavko Matic kommer han att utnyttja sina uppfriskade kunskaper i klassrummet:

– Jag kommer att använda mig av det här mer än tidigare när det gäller att analysera elevernas kunskaper. Eventuellt kommer jag också att göra förändringar i min undervisning utifrån det vi gick igenom på testledarutbildningen.

Fakta Testledarutbildning Svensk industrivalidering

Utbildningen "Grundläggande testledarutbildning" är obligatorisk för alla blivande testledare oavsett vilken typ av behörighet du väljer att gå vidare med. Utbildningen omfattar testledarrollen och ger behörighet att verka som testledare inom BAS-konceptet hos Svensk Industrivalidering.

Tillgänglighet och omfattning: Tvådagarsutbildning som ägs och arrangeras av Svensk industrivalidering. max 12 deltagare. Fysisk eller digital utbildning.

Målgrupp: Yrkeslärare hos ackrediterade testcenter

Innehåll:

  1. Baskonceptet Svensk industrivalidering
  2. Normer och regler kring genomförande av validering
  3. IT-stödet MZ
  4. Gemensamma bedömningskriterier
  5. Etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Arrangör: Svensk industrivalidering

Länk: Testledarutbildning hos Svensk industrivalidering