Handbok

Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap

Från idé till färdig produkt på marknaden – innovation och entreprenör- skap är tätt sammanlänkade och utgör en viktig del av utbildningen inom Teknikcollegekonceptet.

Från idé till färdig produkt på marknaden – innovation och entreprenörskap är tätt sammanlänkade och utgör en viktig del av utbildningen inom Teknikcollegekonceptet.

I Teknikcolleges kriterier utgör bland annat kreativitet, ämnesintegrering, företagens medverkan i utbildningen, sociala förmågor och innovation viktiga byggstenar. För regioner, skolor och utbildningar underlättar det att ha ett systematiskt och beprövat arbetssätt som tydligt inkluderar företagen, har nationell förankring samt ger möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan lokala och regionala Teknikcollege.

Teknikcollege har utvecklat en modell för ett sådant arbetssätt och tagit fram en handledning och fördjupningsmaterial i innovationsprocessen och kreativa processer. Materialet är tänkt att fungera som ett stöd för lokala och regionala Teknikcollege som vill utveckla ett eget arbetssätt utifrån modellen.

Ni hittar materialet i sin helhet på www.tcportalen.se.

Blixtlåset

Svenska gymnasiemästerskapen för innovatörer – så brukar Blixtlåset beskrivas. Så står också innovation, kreativitet och entreprenörsanda i centrum när eleverna får använda sina kunskaper och tänka nytt. Blixtlåset är både en utbildning och en tävling som drivs av den ideella föreningen med samma namn tillsammans med Teknikcollege, svenska industriföretag och ett antal gymnasieskolor.

Eleverna ska under avsatt lektionstid arbeta med att själva komma på en innovation, för att i slutändan arbeta fram en prototyp eller fungerande modell/produkt. Eleverna tävlar sedan med sin prototyp vid en av de regionfinaler som arrangeras runt om i landet. Där får eleverna visa sin prototyp på en mässa och presentera sin idé inför en jury. Juryn bedömer både produkt/modell/prototyp och presentation utifrån ett antal nationellt beslutade kriterier. Varje region har sedan ett antal förutbestämda platser till Sverigefinalen.

Tävlingsmomentet ger eleverna extra motivation, samtidigt som deras arbete blir en del av kursmålen för utbildningen och därigenom även betygsgrundande. För lärarna ger Blixtlåset dessutom möjlighet till ämnesöverskridande samverkan och är ett bra tillfälle att involvera skolans samverkansföretag som kan komma med tips och råd till eleverna.

För mer information: www.blixtlåset.se

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en nationell utbildningsorganisation och förening som sedan 1980 ger unga möjlighet att utveckla sin företagsamhet och kreativitet genom utbildningen UF-företagande. Under UF-året får eleverna möjlighet att förverkliga en idé som de tror på och brinner för och uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

UF-utbildningen är ämnesöverskridande och utvecklar elevernas förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar.

Föreningen har regionala kontor över hela landet och tillhandahåller läromedel och en processutbildning i entreprenörskap och företagande. Den erbjuder även vidareutbildning för lärare. Genom att kombinera Blixtlåset med UF-företagande och låta de båda koncepten löpa genom hela gymnasietiden kan elever inom Teknikcollege få en gedigen och unik utbildning inom innovation och entreprenörskap.

För mer information om UF-företagande: www.ungforetagsamhet.se

En praktisk handledning för hur skolan kan arbeta med Blixtlåset och UF-företagande i en sammanhållen process genom hela gymnasietiden finns tillgänglig på Tc-portalen.