Få ut det bästa av Teknikcollege

Diplomerad Teknikcollegerektor

Som rektor för en Teknikcollegecertifierad utbildning är man ytterst ansvarig för att eleverna får regelbunden kontakt med näringslivet. I Teknikcolleges skräddarsydda utbildning för rektorer läggs stor vikt vid kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte vad gäller samverkan med företagsvärlden.
Bild
Diplomerad Teknikcollegerektor

Utbildningen ger en gedigen genomgång av Teknikcollegekonceptet, samtidigt skapar den trygghet kring och starkare samverkan med de lokala samverkansföretagen. Syftet är att underlätta arbetet för skolledare inom Teknikcollege och samtidigt bygga förutsättningar för både kontinuitet och ett effektivare samarbete med näringslivet. Det bidrar både till högre kvalité på utbildningarna och stärker industrins kompetensförsörjning.

Kursen består av fem utbildningsmoduler. En första, fysisk träff följs upp av två digitala halvdagar. Före det avslutande heldagsseminariet, där deltagarna träffas i Stockholm, ska varje deltagare ta initiativ till och genomföra tre studiebesök på företag i det egna närområdet. En som deltagit i utbildningen är Anna Nilsson, rektor för Luleå gymnasieskolas Teknikcollege. Hon är mycket positiv till att Teknikcollege nu tagit initiativ till en särskild utbildning för rektorer:

– Det är jättebra att lärarna får fortbildning, men för att utveckling ska ske måste även rektorerna känna sig trygga i vad Teknikcolleges koncept innebär. Den här kursen behöver alla gå, även rektorer som jobbat länge med Teknikcollege, slår hon fast.

Henrik Sävmo, rektor på Platengymnasiet i Motala, har också gått utbildningen. Det var första gången han fick möjlighet att träffa andra Teknikcollegerektorer utanför region Östergötland:

– En av styrkorna i utbildningen är just att man upprättar nya nätverk. Det är väldigt givande att höra hur andra organiserar sitt arbete och hanterar olika utmaningar.

Han ställer sig också mycket positiv till mixen av fysiska träffar, digitala seminarier och studiebesök. Att han i kontakten med de lokala företagen kunde säga att han gick en kompetenshöjande utbildning upplevde han dessutom som en stor fördel. Studiebesöken ledde också till helt nya och värdefulla näringslivskontakter.

Henrik Sävmo, Anna Nilsson och de andra rektorerna som gick utbildningen tillsammans kommer nu att fortsätta hålla kontakt via Tc-portalen, för att bolla frågor och planera studiebesök på varandras skolor:

– De här utbildningsdagarna har verkligen gett mig mer energi till fortsatt samverkan, konstaterar Henrik Sävmo.

Fakta Diplomerad Teknikcollegerektor

Utbildningen riktar sig till rektorer hos utbildningsanordnare med Tc-certifierade utbildningar. Målet är att deltagaren ska ha god förståelse för Teknikcolleges koncept och möjligheterna med arbetssättet, inte minst vad gäller samverkan med näringslivet. Samtidigt ger utbildningen ett omfattande erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter för skolledare inom Teknikcollege.

Tillgänglighet och omfattning: Utbildningen arrangeras av Teknikcollege Sverige regelbundet. Aktuella utbildningstillfällen presenteras i Teknikcolleges kalendarium. Digital och fysisk utbildning.

Målgrupp: Rektorer för Teknikcollegecertifierade utbildningar

Innehåll och upplägg:

Fem moduler, varav två dagar på plats i Stockholm, två digitala halvdagar samt studiebesök i den egna regionen. Utbildningstillfällena är utspridda över en period på 7 månader.

  1. Platsförlagd introduktion “Vad är Teknikcollege”
  2. Digital halvdag om apl-utveckling för rektorer i samarbete med Skolverket
  3. Digital halvdag om Industrirådets syn på Teknikcolleges roll för industrins kompetensförsörjning
  4. Studiebesök på tre regionala industriföretag
  5. Platsförlagt seminarium samt utvärdering och avslutningArrangör: Teknikcollege Sverige