Halland

Välkommen till
Teknikcollege Halland

I vår region arbetar vi kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra kompetensförsörjningen i regionen.
I Halland har man ett flertal små och medelstora företag inom verkstadsindustrin samt ett par större aktörer som har engagerat sig i Teknikcollege. Man har sedan några år skapat en vision, “Den röda tekniktråden” från förskola till teknisk industri som innebär att teknikförskolor, KomTek, Teknikcollege, högskola/campus och näringslivet arbetar gemensamt för att öka teknikintresset i Halland.

Ditt viktigaste steg mot framtiden!

Vill du forma din framtid, utvecklas och ha eget ansvar? Drömmer du om ett spännande jobb i en bransch med oändliga möjligheter? Vill du arbeta på ett företag med hela världen som arbetsfält? Då är Teknikcollege något för dig!

Framtidens jobb finns i hög utsträckning inom teknik- och tillverkningsindustrin. På programmen inom Teknikcollege får du lära dig olika svetstekniker, styra maskiner och robotar, utveckla morgondagens programvaror och mycket annat spännande som gör att du lättare får jobb. Vi är övertygade om att Teknikcollege ger dig bästa möjliga start i din yrkeskarriär.

Välkommen till din framtid!

Gymnasieutbildningar

I Halland har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval.
  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Laholm
  • Varberg

Hej företag!

Teknikcollege Halland är ett samarbete mellan Region Halland och kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg. Arbetet leds av fyra lokala styrgrupper och en regional där representanterna från näringslivet är i majoritet. Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial- och eftergymnasial nivå. För att planera utbildning för detta behövs ett nätverk som fångar upp behov av kompetens och där start av utbildningar kan ske så snabbt som möjligt.TEK Kompetens investerar sitt överskott i maskiner och utrustning på regionens skolor och administrerar även Teknikcollege Hallands handledarutbildning.Hör av dig om du vill diskutera eller engagera dig i nedanstående utmaningar:Framtida kompetensbehov, rekryteringsprocesser, kompetensutveckling av befintlig personal, attraktiv arbetsgivare, få en ung person att välja ditt just företag som framtida arbetsplats, relevant introduktion av praktikanter.

Hej utbildningsanordnare!

I Halland finns ett stort engagemang från de lokala teknikföretagens sida och ett trettiotal företag sitter med i regionens styrgrupper. Högskolan i Halmstad och Campus Varberg är också med som samarbetspartners.

Teknikcollege Halland är ett samarbete mellan kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg. Regionen har en regional styrgrupp och fyra lokala styrgrupper där representanter från företag, fackförening, högskolan, skolledning och Region Halland samverkar. TEK Kompetens (www.tek.se) investerar sitt överskott i maskiner och utrustning på regionens skolor och administrerar Teknikcollege Hallands handledarutbildning.

Vid frågor:

Petra Lindström
Regional processledare
petra@tek.se
0760109800