Entreprenörskap i grundskolan

Teknikcolleges inspiration till entreprenörskap i grundskolan genom samverkan med arbetslivet.
Bild
entreprenorskapsmodellen, woman with VR glasses
Att samarbeta med lokala företag ger mig energi! Tillsammans utvecklar vi hållbara arbetssätt.

Entreprenörskap genom grundläggande utbildning är en viktig del för ungdomar inför sitt framtida arbetsliv. Teknikcolleges mål med det här verktyget är att ni i grundskolan ska få stöttning i entreprenörskap, kvalitativa studiebesök och ökade kunskaper om dagens industri kopplat till studie- och yrkesvägledning. Verktyget avser också att stärka elevernas valkompetens och entreprenöriella förmågor: kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning, initiativtagande, uthållighet och samarbetsförmåga.

På gymnasiet har vi på Teknikcollege sedan tidigare ett samarbete med Ung Företagsamhet kring entreprenörskap och innovation. Produktutveckling genom exempelvis innovationstävlingen Blixtlåset, knyts ihop med affärsutveckling genom UF-företagande. Det har varit ett väldigt framgångsrikt arbete och nu är förhoppningen att detta verktyg, som vi har utvecklat tillsammans med Ung Företagsamhet, får samma effekt hos elever i årskurserna 7–9.

För att få mer information och stöttning, ta gärna kontakt med din regionala processledare inom Teknikcollege eller regionala medarbetare inom Ung Företagsamhet. Kontaktlänkar hittas längst ner på sidan.

Om Ung Företagsamhet
Skolverkets syn på entreprenörskap i grundskolan
Spillmaterialsuppdrag
Företagsbesök
Framtidskoll
Så här kan ni göra

Broschyren som nedladdningsbar pdf