Handbok

Självgranskningsmöte

En viktig del i Teknikcolleges koncept är självgranskningsmötena arrangerade av RTS kansli. Under mötet samlas fyra regioner som befinner sig halvvägs in i sin certifieringsperiod för att utbyta erfarenheter och diskutera vidare utveckling.

På mötet medverkar regionala processledare och regional ordförande tillsammans med representanter från granskningskommittén och RTS kansli.

Självgranskningsmötena ger goda möjligheter till stöttning och rådgivning, liksom till självreflektion och ökad självinsikt.