Handbok

Utbildningar som kan certifieras

Både gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar kan certifieras och bli en del av Teknikcollege. Kriterierna skiljer sig dock lite åt.

Teknikcollege certifierar utbildningar som är av betydelse för den tekniska och industriella kompetensförsörjningen i regionen, samt för de branscher som granskningskommittén anser att man behöver främja. Alla utbildningar ska leva upp till kraven som ingår i Teknikcolleges åtta kriterier. Den regionala styrgruppen beslutar om utbildningen är relevant för kompetensförsörjningen i regionen.

Gymnasiala utbildningar

Gymnasieutbildningarna nedan kan certifieras inom ramen för Teknikcollege. Notera att det inte är möjligt att en och samma utbildningsanordnare erbjuder både ett certifierat teknikprogram och ett icke-certifierat teknikprogram.

Gymnasiala utbildningar som kan certifieras

El- och energiprogrammet

 • Automation

Hantverksprogrammet

 • Finsnickeri

Industritekniska programmet

 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Processteknik
 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik

Naturvetenskapsprogrammet

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Teknikprogrammet

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och medieteknik
 • Produktionsteknik
 • Teknikvetenskap
 • Samhällsbyggande och miljö

Naturbruksprogrammet

 • Yrkesutgång Skogmaskinförare
 • Yrkesutgång Arbete med skogsmaskinservice

Vuxenutbildning

Inom Teknikcollege sker samverkan med vuxenutbildningar utifrån två perspektiv. De olika perspektiven utesluter inte varandra på något sätt.

I det första fallet handlar det om samverkan mellan olika partners. Det kan ske genom att representanter för till exempel högskolor, yrkeshögskolor och yrkesvux sitter med i Teknikcolleges regionala och lokala styrgrupper.

I det andra fallet handlar det om samverkan med utbildningar som certifierats och som ingår i Teknikcolleges utbud.

Båda perspektiven av samverkan är lika viktiga, men de har olika rollfördelning. I det första fallet är det representanterna och deras roll i utvecklingen av Teknikcollege som står i centrum. De bidrar med kunskap och kontaktnät för att förbättra kompetensförsörjningen inom regionen.

I det andra fallet är det utbildningen i sig som är det centrala. För att en utbildning ska kunna certifieras i det här fallet ska den bedömas relevant för kompetensförsörjningen inom de branscher som Industrirådet omfattar samt motsvara minst 40 veckors studier eller motsvarande. Det rör sig i första hand om yrkeshögskoleutbildningar och utbildningar inom yrkesvux.

Följande utbildningar kan komma ifråga:

Teknikprogrammets fjärde år/Gymnasieingenjör/TE4

 • Design och produktutveckling
 • Informationsteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande

Yrkesvuxutbildningar

 • Samtliga yrkesprogram som omfattas av Industrirådets branscher

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

 • Program som omfattas av Industrirådets branscher

Följande utbildningar kan endast certifieras under särskilda omständigheter:

El- och energiprogrammet

 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

Fordons- och transportprogrammet

 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil