Handbok

Teknikcollege för vem?

Teknikcolleges samverkansmodell är unik och möjliggör att tekniskt inriktade utbildningar ligger i framkant. Tack vare att kommuner och företag påverkar såväl inriktning som innehåll i våra utbildningar förbereds framtida medarbetare för vad arbetsmarknaden behöver.

För industrin

För att svenska industri- och teknikföretag ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd krävs kompetenta medarbetare, och de utbildas genom Teknikcollege. Vid utbildningens slut har de studerande fått de kunskaper som behövs för att företagen ska kunna rekrytera dem direkt. Detta hjälper företagen att fortsätta vara konkurrenskraftiga, på både kort och lång sikt.

För de studerande

En utbildning certifierad av Teknikcollege ger eleverna den kunskap som efterfrågas hos företagen. På så vis blir det lättare att få jobb direkt efter avslutad utbildning eller att fortsätta med högre studier. Teknikcollege är ett effektivt sätt att framtidssäkra karriären.

För utbildningsanordnarna

Genom Teknikcollege får utbildningsanordnare en naturlig närhet till den egna regionens näringsliv. På det sättet kan de erbjuda än mer relevanta utbildningar. Genom att erbjuda utbildningar certifierade av Teknikcollege blir skolan också mer attraktiv och lockar fler sökande.