Handbok

Det arbetsplatsförlagda lärandet/lärande i arbete

Inom Teknikcollege förekommer två typer av praktik: arbetsplatsförlagt lärande (apl) och lärande i arbete (LIA). Praktiken är avgörande för att en utbildning ska få den kvalitet det djup och den verklighetsförankring som leder till att eleverna blir anställningsbara.

Under praktiken får den studerande använda kunskaper från skolan i skarpt läge bli en del av yrkes gemenskap och börja forma sin egen yrkesidentitet. Inom Teknikcollege är ambitionen att göra praktiken så givande som möjligt för den studerande. Därför läggs stor vikt vid handledaren och dennes roll. Det är handledaren som ska se till att den studerande får möjlighet att prova olika arbetsmoment och studerande som befinner sig i slutet av sin utbildning får fördjupa sig inom valt yrkesområde.

Teknikcollege erbjuder därför en särskild handledarutbildning. Handledaren bjuds också in till handledarträffar, ibland med eleverna närvarande, där det finns möjlighet att utbyta erfarenheter och förbereda sig. Om handledaren inte har möjlighet att komma till skolan kan läraren besöka arbetsplatsen tillsammans med eleven och då gå igenom vad handledaren behöver veta.

Teknikcolleges digitala apl-stöd

Teknikcollege har tagit fram ett digitalt apl-stöd som kvalitetssäkrar och underlättar dokumentation och kommunikation mellan lärare, elev och handledare under apl-perioden.

Genom det digitala apl-stödet kan eleven i text och bild enkelt dokumentera vad hen gör på arbetsplatsen utifrån lärandemålen, något som handledaren därefter kan komplettera och kommentera. Genom pushnotiser får sedan elevens lärare reda på när eleven gjort ett nytt inlägg och kan snabbt ge feedback.

Utbildningar i hur man använder det digitala apl-stödet ges kontinuerligt. Vi utbildar också handledare enligt Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad apl.

Genom det digitala apl-stödet kan eleven i text och bild enkelt dokumentera vad hen gör på arbetsplatsen utifrån lärandemålen, något som handledaren därefter kan komplettera och kommentera. Genom pushnotiser får sedan elevens lärare reda på när eleven gjort ett nytt inlägg och kan snabbt ge feedback.

Utbildningar i hur man använder det digitala apl-stödet ges kontinuerligt.