Handbok

Grafisk profil och kommunikation

Det är viktigt att vårda och utveckla Teknikcolleges gemensamma varumärke på ett professionellt sätt.

Riktlinjer, material och mallar för att arbeta korrekt med Teknikcolleges varumärke och grafiska profil finns i Tc-portalen. Här finns också Teknikcolleges nationella kommunikationsstrategi som beskriver prioriterade målgrupper, deras drivkrafter och rekommendationer kring kärnbudskap för respektive målgrupp.

Alla regioner har olika förutsättningar för sitt kommunikationsarbete, men verksamhetens övergripande strategi bör vara grunden även för regionala strategier och handlingsplaner.