Saab och Fagerhult i givande möte med tekniklärare från Jönköpings grundskolor

NTA Skolutveckling och Teknikcollege samarbetar kring kompetensutveckling för tekniklärare kring senaste tekniktemat Smartare staden

17 mars 2022 | Södra Vätterbygden
Under en kommungemensam studiedag samlades knappt 25 tekniklärare som undervisar elever i årskurs 7-9 i teknik för första delen i en gemensam kompetensutvecklingssatsning på Upptech i Jönköping. Sofia Gunnarsson, tekniklärare på Flahultskolan i Norrahammar är utbildare inom NTA-skolutveckling och leder kompetensutvecklingen under två dagar. Smartare staden är ett tekniktema där eleverna programmerar och gör prototyper. Temat består av olika uppdrag med en återkommande struktur på arbetssätt. Hur bygger vi smartare system i framtiden? Övervakningssystem som gör vardagen enklare och säkrare. Välfärdsteknik, sjukvård och äldreomsorg. Hur gör vi exempelvis våra transporter av mat och mediciner säkrare? Elektroniska lösningar för styrning och reglering av system, gatubelysning och trafiksignaler som reglerar flödet av trafik i staden är två exempel. Eleverna testar olika prototyper och lösningar som finns och de får träna på att beskriva hur delarna i systemet samverkar. Vid andra utbildningstillfället kompletterade samverkansföretag inom Teknikcollege med värdefull information från verksamheterna. Jönköpings kommun har varit medlemmar i NTA sedan 2006 och idag arbetar exempelvis alla kommunala grundskolor i F-6 med NTA. Verksamheten administreras från Upptech, som också har blivit ett utbildningscentrum för NTA i regionen. Till varje NTA-tema hör förutom utbildningsmaterial även fortbildning för lärare.
Bild
Gruppen lyckas med uppdraget att programmera på NTA-utbildning

Ett återkommande inslag i temats upplägg är att eleverna möter en fiktiv person på ett företag eller kommunavdelning och får i uppdrag att lösa utmaningar och göra egna prototyper. Det första uppdraget är att börja jobba med gatubelysningen i staden. Fiktiva medarbetare berättar mer om hur man dokumenterar testresultat och gör flödesdiagram.

Eleverna kommer att få jobba mycket praktiskt och prata mycket teknik med varandra. De får värdera konsekvenser av olika teknikval ur olika aspekter och resonera kring för- och nackdelar. Det ges också möjlighet att reflektera över olika etiska aspekter av olyckor i trafiken och teknikutveckling. När artificiell intelligens fattar beslut åt oss i vardagen är olika etiska perspektiv viktiga att diskutera. Det finns kopplingar till matematikundervisningen med olika räkneexempel.

Sofia Gunnarsson om tekniksatsningen i Jönköpings kommun:

Det känns väldigt positivt att alla högstadieskolor i kommunen få ta del av detta tema från NTA. Det betyder att alla elever i vår kommun kommer få en gedigen utbildning om vad programmering är och hur vi kan använda det i olika tekniska system. Vi vet att det kommer finnas många jobb i denna bransch i framtiden och förhoppningsvis kan vi locka några fler att välja program inom teknikområdet. Det är även positivt för oss tekniklärare som får träffas och utveckla varandra i detta arbete. Vi är ett tekniknätverk som träffas regelbundet och nu har vi ett gemensamt område att jobba vidare med.

 

David berättar om styrsystem för gatubelysning

Saab och Fagerhult om sin verksamhet och arbetsuppgifter med koppling till temat.

Det andra utbildningstillfället startade med besök av två samverkansföretag inom Teknikcollege Södra Vätterbygden som gav konkreta exempel från båda verksamheterna. Deltagarna fick också information om vad Teknikcollege Södra Vätterbygden erbjuder grundskolorna i regionen.

David Westergren arbetar som produktchef för styrsystem inom utomhusbelysning på Fagerhult, ett av Teknikcollege samverkansföretag. David delar med sig av vad företaget tillhandahåller när det gäller smart belysning i utomhusmiljöer.

Alltsammans bygger på trygghet och säkerhet och en annan viktig faktor är energibesparing.  Fagerhult arbetar bl a med ett skalbart system där varje armatur har en sensor. En kontrollenhet kommunicerar och tolkar input från sensorn och belysningen utmed en gata kan dimras upp eller ned, beroende av om någon är närvarande eller inte. Kontrollenheterna kan också prata trådlöst med varandra så att fler lampor, exempelvis utmed en gata, inte släcks direkt när någon passerat utan att ett område känns tryggt att vistas i.  Information om närvaro skickas vidare till armaturer runtomkring. Armaturerna dimrar upp i förväg och dimrar ner med fördröjning.

Kopplar man på en gateway som kommunicerar med en molnbaserad portal kan man arbeta med systemet på distans. Det finns då möjlighet att läsa ut en mängd olika statistik som kan filtreras, exempelvis energiförbrukning och närvarofrekvens från en anläggning. Utöver det så finns det även möjlighet att ändra anläggningens inställningar med nya värden för att optimera systemet.

David nämner också Fagerhults hållbarhetsarbete. En armaturs klimatpåverkan, genom CO2-utsläpp, är som störst i användningsfasen. Att då ha en närvarostyrd och behovsanpassad ljusnivå gör att man har en direkt påverkan för att minska CO2-utsläppen genom mindre energiförbrukning. Genom smart styrning med exempelvis tidsrelä eller astrour kan man spara 60-70% energi, vilket ger en stor potential för klimatomställningen, avslutar David.

Axel Werner arbetar som mekanikkonstruktör på Saab Surveilliance i Huskvarna. Axel läste till civilingenjör inom produktutveckling på Chalmers och började sedan på Saab. En del i det arbete som Saab gör är att utveckla koncept  från idé till färdig produkt.  Konceptgenerering är min favorit fas i produktutvecklingsarbetet. Jag gillar att få tänka utanför boxen, säger Axel. Några av de produkter som Saab tillverkar är  styrsystem för roderytor och heads up-displayer som bl a används i cockpit på flygplan. När det är dimmigt väder används radar och sensorer och kameror utanför planet för att ge piloten information om omgivningen. Vingen på ett flygplan  har rörliga paneler för att kunna öka lyftkraften. Det finns också motor och broms i styrsystemet. För länge sedan var det mekaniska styrvajrar som senare byttes ut till hydraulsystem med exempelvis olja. Nu går vi över till elektriska system som ett led i klimatomställningen, säger Axel. Genom  användning av fiberoptiska kablar utmed hela flygplanskroppen  kan värmeökning upptäckas och varningar skickas till piloten. Vi arbetar också med gyroskop på skepp. Ett sista exempel som Axel nämner är  tekniken att få fram 3D bilder utav tvådimensionella bilder tagna ovanifrån. Till alla olika system som Saab arbetar fram behövs datorer. För att arbeta med dessa behövs teknikintresserade medarbetare.  Axel är Saab Survailliances respresentant och lokal ordförande för Teknikcollege-samverkan i Jönköping. Ni lärare är viktiga för att få fler grundskoleelver att söka teknikutbildningar. Jag önskar att jag fått testa detta som ni kommer att göra i er undervisning med att programmera prototyper när jag gick i skolan, avslutar Axel.

Axel berättar om styrsystem för roder
Sofia visar vägbommen

Efter detta inspirerande möte mellan skola-arbetsliv fortsatte Sofia Gunnarsson ge oss deltagare fortsättningen av ytterligare uppdrag i NTA-temat Smartare staden som deltagarna testade praktiskt. Lärarna fick också med sig utrustningen tillbaka till skolan genom samordning av Maria Vilsek, Upptech i Jönköping. Kontakta gärna Maria om det finns frågor. Maria arbetar som regional NTA-samordnare. Det var två uppskattade och givande utbildningstillfällen. Stort tack till alla som var med och bidrog!

Sammanfattat utav Malin Blomqvist, Teknikcollege Södra Vätterbygden

Länkar som tar dig vidare till mer information

Läs mer om NTA-utbildare Sofia Gunnarsson som arbetar på Flahultskolan i Norrahammar i Jönköpings kommun och tema Smartare staden här: http://www.smartareelektroniksystem.se/artikel-nta/

Läs även om innehållet i tekniktemat på NTA Skolutvecklings hemsida: https://ntaskolutveckling.nu/teman/den-smartare-staden/

Det är Upptech som tillhandahåller NTA Skolutveckling i Jönköpings kommun. Mer information finns här:https://upptech.se/for-skolor-och-forskolor/nta-jonkoping.html

Ta del av Upptech´s egen information på hemsidan om vad de erbjuder som Science center och KomTek Jönköping (Kommunal teknikskola, fritidskurser) Jönköping https://upptech.se 

Här når du Teknikcollege företagscase om Fagerhult: https://teknikcollege.se/fagerhults-hallbarhetssatsningar-ger-stora-mojligheter-till-spannande-jobb-och-karriarer

Här når du Teknikcollege företagscase med koppling till Saab: https://teknikcollege.se/teknikbranschen-skriker-efter-unga-utbildade-inom-teknik

 

Axel och David prövar att programmera