Kreativitet, entreprenörskap och presentationsteknik

Innovation Camp med uppdrag från näringslivet gav elever mervärde

26 augusti 2021 | Södra Vätterbygden
Erik Dahlbergsgymnasiet och Ung Företagsamhet Jönköpings län genomförde ett Innovation Camp med andraårs-studerande på Teknikprogrammet, en Teknikcollegecertifierad utbildning. Tillsammans med samarbetspartners Länsförsäkringar Jönköping löste eleverna i mindre grupper ett verkligt uppdrag under begränsad tid och tränade sig på att uttrycka och presentera idéer, lösa utmaningar, samarbeta och andra förmågor som behövs under fortsatta studier och under kommande arbetsliv. Det blev en givande och rolig dag där de studerande fick ett mervärde med sin utbildning.

Innovation Camp började med att två olika uppdrag med koppling till försäkring och bank presenterades för deltagarna tidigt på morgonen. Innan eleverna började jobba med sina lösningar fick de lyssna till Ida Severin som inspirerade eleverna och de fick veta mer om trender som gamification och nudging. Länsförsäkringars experter hoppades på att eleverna under processen skulle lyfta fram olika argument, aktiviteter eller metoder för att förändra beteenden och för att belöna ett gott beteende i sina lösningar.

- Hur gör man det roligt att göra rätt? Tänk på vikten av att sätta delmål för att nå målet och att mål är lättare att nå när man gör det tillsammans. Säg ja! Bygg vidare på varandras idéer, allas idéer är lika mycket värda, avslutade Ida.

Expertgrupper med medarbetare på Länsförsäkringar mötte sedan elevgrupper digitalt för att ge de studerande möjlighet att utveckla sina påbörjade lösningar som senare under dagen presenterades inför respektive klass så att alla deltagare fick träna presentationsteknik.

Arbetsdagen avslutades med presentation i aulan där sex finalister utsågs och utmanades att framföra sina lösningar på scenen. Elevernas lösningar handlade dels om appar med nytänkande tjänster som inspirerar och motiverar ungdomar att börja spara i tidigare åldrar dels om olika tekniska lösningar som ökar trafiksäkerheten då de minskar eller hindrar rattsurfande och minskar olyckorna.

Efter att juryn från Länsförsäkringar Jönköping överlagt utsågs ett vinnande bidrag i innovationstävlingen. Prispengen till vinnarna är ett försprång när de startar upp UF-företag, ett startkapital i kommande läsårs UF-företag som eleverna startar, driver och avvecklar i kursen Entreprenörskap. Under sitt läsår med egna UF-företag behöver entreprenörerna kontakt med rådgivare från lokala företag. Teknikcollege vill gärna uppmuntra er som har arbetslivserfarenhet att vara rådgivare till ungdomarna som driver egna UF-företag. Ni har mycket att dela med er av.

Några röster från dagen:

- Vi vill ju ha jobb efter skolan, eller hur? Vi som genomfört den här dagen tillsammans med er är jätteimponerade över ert arbete idag, ert engagemang.  Ni har visat initiativförmåga, varit kreativa och jobbat på bra, sa Emelie från Ung Företagsamhet Jönköpings län under prisutdelningen.

- Att se våra teknikelevers kreativitet och förmåga att tänka "utanför boxen" får mig som lärare att bli stolt och glad. Innovation Camp passar oss på ED perfekt då vi på detta sätt kan koppla samman skola och näringsliv vilket förbereder våra elever bra inför framtiden. Jag vill också säga stort tack till alla inblandade, elever och medverkande personal för en mycket väl genomförd heldag, sa Michael Kinnander ansvarig lärare för Teknikcollege-samverkan på ED.

Under dagen fick eleverna också påfyllning kring Teknikcollege-samverkan och påminnelse om att de just nu går en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. I årskurs 1 fick samma elever på teknikprogrammet på ED i Jönköping testa på ett liknande arbetssätt genom att delta i internationella tävlingen DECA Idea Challenge. Under fortsatta studier kommer de att utmanas av näringslivet vid fler tillfällen för att träna förmågor och färdigheter utifrån Teknikcollege modell för Innovation och entreprenörskap. Jag fortsätter följa elevernas utveckling med spänning. Att utvecklas i teknik ger möjligheter!

Malin Blomqvist processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden

Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap

Riksföreningen Teknikcollege Sverige lyfter fram två befintliga och framgångsrika utbildningskoncept, Blixtlåset och UF-företagande, och har kompletterat dem med aktuell forskning i sin modell. Resultatet är en väl sammanhållen process för gymnasieskolan, en fas per årskurs. Syftet är att öka elevernas tekniska kunnande och förståelse, ge dem insikt i innovationsprocessen och stärka deras entreprenöriella förmågor.

Hör gärna av er till Teknikcollege om ni arbetar med innovationsprocessen på Teknikcollegecertifierade utbildningar. Vi följer gärna ert arbete kring innovation och entreprenörskap lokalt och sprider goda exempel vidare. Inom samverkan Teknikcollege Södra Vätterbygden ser vi fram emot fler ämnesöverskridande samarbeten där vi alla berikar varandra.

Här kan du läsa mer om Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap.

Malin pratar för elever från scenen i Innovation Camp
Malin pratar under inledningen av dagen kring att Teknikcollege gör dig som studerande attraktiv på arbetsmarknaden och att det är många tillverkningsföretag och teknikföretag av olika slag som följer er med intresse för att kunna rekrytera rätt medarbetare framöver. Att utvecklas i teknik ger möjligheter!