Välj hur länge du vill plugga och gör dig vass på arbetsmarknaden

20 september 2021 | Södra Vätterbygden
Uppstarten för årskurs 3 på Teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping var för första gången förlagd till Jönköpings Tekniska högskola, JU. Det blev en eftermiddag som gav eleverna motivation och engagemang inför det nya avslutande läsåret på gymnasiestudierna med en bra mix av information från ett av Teknikcollege samverkansföretag, Saab och Yrkeshögskolan Jönköping samt Jönköpings tekniska högskola.
Bild
Agneta Axel Stefan
Valet är ditt!

Gymnasiestuderande gavs glimtar om arbetsliv och vidare studier

Robert pekar utbildningar

 – Tack vare denna eftermiddag har våra elever fått både information och inspiration om vidare studier samt träffat ett urval av lokala företag. Eleverna kommer definitivt ha lättare att orientera sig i arbetsmarknaden framöver, sa Andrew Galbraith, deltagande lärare.

Teknikcollege Södra Vätterbygden sprider goda exempel på samarbete vidare. Under elevernas första vecka genomförs runt om i Teknikcollege-regionerna olika lokala aktiviteter inom samverkan, bl a Introduktionstillfällen för studerande där arbetslivet medverkar i utbildningen. Detta är en del i Teknikcollege kvalitetsarbete. Här kommer ett gott exempel på upplägg för årskurs 3 på teknikprogrammet på ED.

Yrkeshögskolan Jönköping och deras kortare utbildningar 1–2 år

Robert Grubesic och Tomas Ankarcrona representerade Yrkeshögskolan Jönköping och deras kortare utbildningar 1–2 år. De berättade om likheter och skillnader med gymnasiestudier och högskolestudier och förklarande om uppdraget att förse företagen med kvalificerad arbetskraft. Arbetsmarknaden förändras snabbt och företagen behöver medarbetare med rätt kompetens. Det ligger en stor andel praktik i yrkeshögskoleutbildningarna vilket ger unika möjligheter att skapa kontakter och möjliggöra framtida jobb. Företagen är med och skapar utbildningarna som leder till yrken som det råder stor brist på och de sitter också med i ledningsgrupperna för respektive utbildning.  På vissa utbildningar får 11 av 10 jobb! Det finns de som tar anställning innan avslutade studier.

Yrkeshögskolan i Jönköping är kopplad till Jönköping University vilket medför flera fördelar bl a är Jönköpings Tekniska Högskola med och kvalitetssäkrar utbildningarna.

Eftersom Yrkeshögskolan upplägg är att man har heltidsstudier fördelat på 2-3 dagar med studier på plats och övrig tid är studier hemifrån möjliggör det för en del studenter att jobba deltid alt satsa på en elitkarriär idrott. Här hittar du mer information om utbildningarna.

Saab – vad gör en ingenjör?

Axel Werner arbetar som ingenjör på Saab Avionics Systems AB. Han är också engagerad lokal ordförande i Teknikcollege lokala styrgrupp i Jönköpings kommun. Under sitt pass berättade Axel om sin väg från naturvetenskapligt program till ingenjör och sitt nuvarande arbete.

Det som påverkade Axel att välja en ingenjörsutbildning efter gymnasiet var att han hade fem dagars praktik på just Saab under sin gymnasietid. Under ett väl avvägt veckoprogram fick han kontakt med olika delar såsom elektronik, mekatronik produktion och testverksamhet och under veckan formades känslan av att han också vill bli ingenjör. 

Under sin högskoleutbildning läste Axel och övriga studerande i projekt tillsammans med företag och Axel berättade lite kortfattat om några v dem, exempelvis att utveckla en diskmaskin i samarbete med ASKO och förbättra en stensåg tillsammans med Husqvarna. Det var under studietiden på högskolan som Axel förstod vad han skulle använda gymnasiematten till. Exempelvis derivata för att bestämma position, hastighet och acceleration. Differentialekvationer för att balansera en robot. Och komplexa tal för att beskriva den elektriska kretsen, förklarar Axel.

Agnets Bomberg summerade Saabs pass med att informera om Saabs stora behov av att rekrytera många olika sorters ingenjörer exempelvis inom mjukvara och elektronik. Saab behöver också anställa många produktionstekniker. Agneta tipsade om att examensarbeten under studietiden kan leda till anställning. Det finns många vägar in till Saab, förklarade hon, och ni kommer känna att ni har en utveckling. Välkomna till oss!

JU, Jönköpings Tekniska högskola och deras utbildningar 3 eller 5 år

Jönköping University, JU, är en medelstor högskola med ungefär 12 000 studenter och ett samlat Campusområde. På många utbildningar har man praktik 5-10 veckor, detta kallas näringslivsförlagd kurs. Det finns också olika karriärdagar på Campus att ta del utav.  I vår region finns många internationella företag och samarbeten med dem under studietiden kan leda till att man jobbar utomlands under en period senare i arbetslivet.

JU har också en internationell prägel med studenter från många olika orter och länder. Högskolan har 75 partneruniversitet. Många som bor kvar i Jönköping och pluggar här känner att man ingår i en internationell miljö. Vill man arbeta utomlands rekommenderas ofta 5 års högskolestudier.

På högskolan har man fokus på en eller två kurser i taget som blir en fördjupning och tentar av dem, det är inte alls så många olika ämnen som på gymnasiet samtidigt.

Kasta in en ansökan i vår innan studenten! Uppmuntrar Anders Wadell och Jesper Johnsson. Ansökningsperioden är öppen 15 mars-15 april. En av vägarna in på högskolan är via ett tekniskt basår. Här kan du hitta mer information om JU och utbildningarna på JTH.

En givande eftermiddag

Förutom detta innehöll eftermiddagen också eget pass med skolans studie- och yrkesvägledare Karin Röstedal och lärare, ett tillfälle att informera om studie- och yrkesvägledningen i årskurs 3 och diskutera intryck från dagens program.

– Vi som är engagerade inom Teknikcollege vill ge eleverna mervärden och regelbundna möten med arbetslivet. Det underlättar för ungdomarna att ha en tydlig målbild med sina studier. Eftermiddagen har förhoppningsvis minskat steget för de studerande mellan studier på gymnasiet och valet av vidare studier vid högskolan eller Yrkeshögskolan. Under förra läsåret genomförde vi digitala möten med liknande innehåll för våra studerande i avgångsklasserna på samtliga Teknikcollegecertifierade utbildningar, vilket fungerade bra. Men att kunna genomföra sådana här personliga möten på plats tillsammans gav mig mersmak! Kontakta gärna mig om du vill veta mer om aktiviteten, sa Malin Blomqvist, processledare för Tc Södra Vätterbygden.

Tomas och Robert yrkeshögskolan
Tomas och Robert från Yrkeshögskolan
Malin Blomqvist
Personal från YH och JU
Malin Blomqvist