Teknikprogrammet på Fenix Kunskapscentrum har blivit certifierade inom Teknikcollege

Produktionsteknik och Teknikvetenskap två nya certifierade inriktningar i Vaggeryd

Industrirådet har glädjen att meddela att Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse har i juni 2022 beslutat att godkänna ansökan om certifiering av Fenix kunskapscentrum inom Teknikcollege Södra Vätterbygden. Detta innebär att utbildningsanordnarens nya inriktningar nu är certifierat inom Teknikcollege. Vår övergripande bedömning är att samverkan är väl fungerande och att det finns ett arbete för att uppfylla Teknikcollege kvalitetskriterier.

Bild
foto utav skylt samverkan Teknikcollege Södra Vätterbygden
Vi sprider goda exempel vidare

Fältstudievecka för studerande i årskurs 1 teknikprogrammet

Fältstudieveckan var för ettorna på Fenix under vårterminen 2022 innebar bl a att de en av dagarna besökte de Stacke Hydraulik på ett studiebesök. Lärare Oskar Lindmark berättar om upplägget i årskurs 1.

"På Fenix samläser studerande på teknikprogrammet och naturvetenskapliga programmet. Ettorna på naturprogrammet gjorde en kvalitativ livscykelanalys på företagets produkter. De Instruerades att tänka i flera olika kretslopp, till exempel kolets, järnets och svavlets kretslopp, baserat på vilka material som användes och vad tillverkningsmetoderna krävde. Utifrån detta utvärderade de produkternas livscykel, och resonerade kring ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Ettorna på teknikprogrammet fick en uppgift mot kursen teknik 1 som relaterades till material, tillverkningsmetoder och produktionsprocessen. De skulle då genom besöket på företaget ta reda på hur det fungerade i företaget. De skrev en skrivuppgift i samband med besöket om lämnade in.

Samtliga läste in sig om företaget på företagets hemsida och sökte ytterligare fakta de behövde. De ombads också skriva frågor som dök upp under skrivandeprocessen. Vissa av dessa frågor hittade de svar på själva, och de övriga frågade de om under studiebesöket. Efter besöket kompletterades rapporterna med det de sett och hört. Precis som i annat så skrev vissa mer än andra, men över lag var resultatet gott. Studiebesöket var också uppskattat av eleverna, och gav en insyn i hur en arbetsprocess kan se ut för framtagning av en produkt. Förhoppningsvis inser de nu vikten av att kunna räkna matte och hantera stora mängder data."

 

Sammanfattat utav Malin Blomqvist

Efterfrågad inriktning på Teknikprogrammet

Information om andra utbildningsanordnare som erbjuder Produktionsteknik i Jönköpings län:

Samverkansföretagen inom vår TC-region lyfter ofta fram behov av kunskap inom produktionsteknik och fler praktiska kurser som gör studerande än mer anställningsbara.

Inriktningen Produktionsteknik på teknikprogrammet som är certifierade inom Teknikcollege finns förutom i Vaggeryd  i Nässjö, Brinell gymnasiet och Vetlanda, Njudungsgymnasiet (TC Höglandet) samt  i Gnosjö på GKC och  i Gislaved (TC Västra Småland) Det vore roligt att påbörja samverkan med olika skolor kring undervisning  på inriktningen Produktionsteknik, då våra samverkansföretag har behov av  medarbetare med dessa kunskaper.