Case

Regional stygrupp med gäster besökte Kongsberg i maj 2022
Södra Vätterbygden
Det är viktigt att attrahera duktig personal till oss. Vi har ungefär 85 operatörer och ett 60-tal ingenjörer på vårt Tech-center här på företaget.