Skolan förberedde väl för högskolan

Julia känner att hon framför allt har haft stor nytta av arbetet som eleverna fick göra med innovationstävlingen Blixtlåset och att driva UF-företag under gymnasietiden
Bild
Bild på ung kvinna framför logga FiGy och ung företagsamhet
Julia Myrvold, tidigare Teknikcollege elev vid Finnvedens gymnasium.
Foto: Johanna Arvidsson

Julia Myrvold tog studenten från Finnvedens gymnasium (Figy) år 2020 från Teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling. Efter studenten valde hon att plugga vidare till utvecklingsingenjör på Högskolan i Halmstad.

När Julia började på sin utbildning i Halmstad gick hon genast med programföreningen U-tvingen där hon sedan blev vald till ordförande.

När jag träffar Julia så berättar hon om sin syn på Teknikprogrammet inom design och produktutveckling på Figy.  Hon känner sig mycket nöjd med sitt utbildningsval och känner att de tre åren på gymnasiet har lagt en god grund för hennes fortsatta studier vid Högskolan.

Det som Julia känner att hon framför allt har haft stor nytta av var arbetet som eleverna fick göra med innovationstävlingen Blixtlåset och att driva UF-företag med Ung företagsamhet på sin Teknikutbildning. Kompetenser som Julia känner att hon framför allt utvecklade under sina år på Finnvedens gymnasium när hon arbetade med innovation och produktutveckling i de här olika stegen är att våga prata inför en större grupp. Hon tror att det var en bidragande orsak till att hon direkt vågade söka ordförandeskapet i programföreningen U-tvingen när hon kom till högskolan. En annan kompetens som hon också har känt att hon utvecklat är att komma igång snabbt med projektarbeten och att driva gruppen framåt än en del av hennes klasskamrater som inte fick arbeta med dessa metoder under sin gymnasieutbildning. Hon har blivit bättre på att våga ta kontakt med personer och företag utanför skolan för det kände hon att fick öva mycket på både inom innovationstävlingen Blixtlåset och UF-företagandet.

”Våga tro på dig själv och dina idéer"
Julia Myrvold

Julia avslutar vår intervju med att berätta hur hon känner att hon känner sig väl rustad efter sina 3 år på Teknikprogrammet vid Finnvedens gymnasium när hon nu läser vidare till utvecklingsingenjör och inom framtiden hoppas jobba med produktutveckling.

Juli och hennes studiekamrat har börjat tredje året på utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad och letar efter företag där de kan göra sitt examensarbete. Utbildningen handlar mycket om produkt-/affärsutveckling och om allt som sker runt omkring företagandet. Har du något lämpligt projekt för att utveckla en ny produkt (vara, tjänst eller service) som skulle kunna få bli ett examensarbete så hör gärna av dig till oss på Teknikcollege så förmedlar vi kontakten.

johanna.arvidsson@edu.varnamo.se