Mikael, årets handledare inom Teknikcollege Sverige

12 januari 2023 | Norrbotten
Mikael Palo på Scania Luleå blev ordentligt överraskad då hans namn lästes upp då priset som årets handledare inom Teknikcollege presenterades under Teknikcollege rikskonferens i november. Nu har det gått en tid sedan han fick utmärkelsen och vi hälsade på honom på sin arbetsplats på Scania i Luleå.
Bild
Pristagare av årets handledare, samverkansföretag och lärarlag

Erfarenhet som ger trygghet

Mikael Paolo handledare instruerar en elev
Teknikcollege Norrbotten

Mikael Palo är ingen nybörjare på Scania. Med 38 år i bagaget har han enorm erfarenhet och kunskap något som han haft stor nytta av under sina 10 år som handledare. Mycket har hunnit hända under nästan 4 decennier och utvecklingen har  tagit många steg framåt. När Mikael började på Scania skedde mycket av arbetet manuellt nu är mycket av arbetet automatiserat. Han trivs på sin arbetsplats och har under sina år på Scania hunnit med en mängd olika arbetsuppgifter, jobbat på olika avdelningar och inom olika befattningar. Idag jobbar han med som internutbildare men också som handledare för gymnasieelever. Mikael är inte ensam handledare på Scania i Luleå utan har även ett par kollegor som han samverkar med. 
Han tycker själv att han och hans kollegor får bra förutsättningar att göra ett bra jobb som handledare från arbetsgivaren och betonar särskilt att de har en väldigt bra stämning bland personalen. De som är handledare har en nära samverkan och kompletterar varandra något som Mikael tycker är viktigt för att eleverna ska få en bra APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Att Mikael känner sig trygg på sin arbetsplats och besitter en mängd rutin är något som återkommande framkommer under vårt samtal. Han berättar glatt och med engagemang om hur han upplever att såväl industrin som eleverna förändrats genom åren. Om hur lokalerna gått från relativt mörka och högljudda till ljusa och fräscha samt att ljudnivån är helt annars nu. Mikael reflekterar också över att han tycker att ungdomar idag är mer mogna och beskriver hur roligt han tycker det när att jobba med eleverna.   

Det bästa med att vara handledare är möjligheten att träffa så många trevliga ungdomar. Alla som kommer hit är olika och med olika kunskaper och erfarenheter, det är viktigt för mig som handledare att förstå så jag kan anpassa mitt sätt att lära ut så det funkar med eleven
Mikael Palo
Mikael Paolo handledare instruerar en elev
Teknikcollege Norrbotten

Mikael en uppskattad handledare

Mikael Paolo handledare
Teknikcollege Norrbotten

När vi besöker Mikael och hans kollegor på Scania är det tre elever från Industritekniska programmet på Luleå gymnasieskola som är där och gör sin APL. De framgår tydligt under samtalet att de känner sig trygga med Mikael och hans kollegor och att de har kul tillsammans. På frågan om hur Mikael är som handledare är svaret unisont. Micke är mycket trevlig och snäll. Han är bra på att lära ut och visar alltid hur man ska göra saker innan vi ska göra det. Isak, Albin och Alexander som eleverna heter gillar att vara på Scania för att det är bra arbetsmiljö, att det är varierande arbetsuppgifter och att det finns möjlighet att prova på olika nya saker och moment. Isak säger att han uppskattar att det är ordning och reda i produktionen -Jag skulle inte vilja jobba på en arbetsplats där de är oordning och skitigt. Sen är det kul här för att jag får tänka själv och vara med och fixa saker.

En bra handledare är en person som visar vad som ska göras som ger ansvar och våga lita på mig trots att jag än så länge bara är elev
Albin

Mikael och hans kollegor har samtliga gått Teknikcollege handledarutbildning och de tycker den är viktigt att gå om man ska ta hand om elever. En annan sak som de lyfter fram är det digitaliserade APL-verktyget som Teknikcollege tagit fram. Mikael säger att det är ett jättebra hjälpmedel som ger bra underlag både för honom som handledare och för ökad dialog vid de trepartssamtal som sker mellan lärare, eleven och handledaren under och i anslutning till APL-periodens slut.

Den största utmaningen med att vara handledare säger Mikael trots allt är tiden. Han ska hinna med sitt vanliga jobb men ändå hinna ta hand om eleverna och se till att de har det bra. 

Vi avslutade vårt samtal med att be Mikael ge tre tips till någon som går i tankarna på att bli handledare.

  1. Du måste gilla att umgås med unga och vara glad och positiv som person
  2. Man lär så länge man har elever. Som handledare utvecklas man även själv hela tiden
  3. Det är viktigt med självrannsakan av hur man instruerar och lär ut som handledare. 

VI på Teknikcollege är i alla fall väldigt stolta och tacksamma över alla våra handledare som gör ett fantastiskt jobb med våra elever och vi är lite extra stolta över Mikael som inte bara är en handledare av världsklass i våra ögon utan faktiskt bästa handledaren i Sverige 2022.