Teknikcollege´s nätverk för yrkeslärare från fem skolor i Jönköpings län

Regelbundet erfarenhetsutbyte kring ökad attraktionskraft för det Industritekniska programmet

28 mars 2022 | Höglandet, Södra Vätterbygden, Västra Småland
I januari 2021 erbjöd vi tre Teknikcollegeregioner in ansvariga yrkeslärare inom samverkan till en första nätverksträff kring att utveckla och stärka samarbetet mellan industritekniska program i Jönköpings län. Det har sedan dess utvecklats till att bli ett uppskattat och efterfrågat nätverk mellan yrkeslärare från fem skolor i tre Teknikcollege-regioner som träffas regelbundet över året. Lärarnas önskemål är att fortsätta med detta och bygga relationer mellan Teknikcollege-certifierade utbildningar och även med samverkansföretag. Målsättningen är att träffas 3-4 ggr/termin och diskutera utmaningar och möjligheter kring industritekniska programmet. En av dessa träffar varje termin hoppas vi kunna genomföra på plats på en av skolorna, övriga träffar hålls digitalt. Nu i mars 2022 har vi äntligen träffats på en av skolorna. Först ut var ett besök hos Fenix i deras nya lokaler hos samverkansföretaget AQ. Vi ser fram emot att träffas igen längre fram under 2022. Medverkande skolor i nätverket är Brinellgymnasiet i Nässjö, Njudungsgymnasiet i Vetlanda, Finnvedens gymnasium i Värnamo, Gnosjöandans Kunskapscentrum i Gnosjö och Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd.
Bild
Yrkeslärare  på väg till nätverksträff på AQ på Södra Vätterbygden
Med tiden vill vi kunna knyta till oss framtida medarbetare genom samarbete med teknik och industriutbildningar.

Samarbetet med Fenix bidrar till att fylla kompetensluckor

Tre av yrkesprogrammen på Fenix flyttade in i nya lokaler hos samverkansföretaget AQ för en tid sedan. Jonas Pellgaard, VD på AQ Enclosure i Vaggeryd gör en rundvandring med yrkeslärarna i Teknikcollege-nätverket och berättar under tiden om engagemanget för och med Teknikcollege på det lokala planet.

”Vi har exempelvis ställt en kantpress i skolans lokaler. Det är positivt för eleverna att vara en del i verksamheten. De äter exempelvis sin skollunch i personal matsalen.

Nu för tiden har inte många ungdomar varit ute på sommarjobb i industrin. De har inte sett verksamheten i gång med egna ögon. Nu när skolans undervisning sker här hos oss på plats, blir det lättare att se och förstå. Några studenter arbetar på timmar hos oss när det finns behov. Med tiden vill vi kunna knyta till oss framtida medarbetare. Samarbetet med Fenix bidrar till att fylla kompetensluckor.” förklarar Jonas under tiden han visar oss delar av verksamheten.

Förutom undervisningslokaler och möjlighet till studiebesök och APL har yrkeslärarna sina arbetsplatser hos företaget.

Det är lättarbetat! Lätt att göra korta studiebesök med eleverna och visa saker i produktion. Vi kan också använda relevanta ritningar från AQ”, säger Rolf som undervisar eleverna på Fenix.

Yrkeslärarna som deltar i träffen tycker att det är jättebra att företag engagerar sig på det här viset i att ta emot APL-elever och även på andra sätt. De företag som engagerar sig ska också ha fördel av att de gör det och att de kan rekrytera direkt från utbildningarna och anställa medarbetare i samband med studenten, tycker en av lärarna.

”För oss som företag är det viktigt att de studerande rent praktisk får erfara en känsla av hur det är att stå och arbeta vid en maskin under utbildningen. Hur man står och arbetar vid en kantpress och få ökad förståelse för hur plåten kan omformas”, avslutar Jonas.

Efter rundvandringen samlas yrkeslärarna och processledare från Teknikcollege för ett samtal om ökad attraktionskraft. Vi är överens om att det är märkligt att det är så svårt att få fler ungdomar och vuxna att söka utbildningar som leder till jobb i industrin. Här finns så många olika jobb med bra karriärmöjligheter för den som vill ta steg vidare i arbetslivet.

Flera av utbildningsanordnarna inom Teknikcollege erbjuder både ungdomsgymnasium och vuxenutbildning på gymnasial nivå. Skolorna och yrkeslärarna från Industritekniska programmet vill gärna kombinera samarbeten med gymnasiestudier och vuxenutbildning i olika nivåer. Det vore intressant att fortsätta diskutera samverkan inom Teknikcollege mellan olika utbildningar för att tillsammans kunna erbjuda vettiga lösningar på hur vi använder det vi redan har på skolorna på bästa sätt.

Hur arbetar vi långsiktigt för ökad attraktivitet för Industritekniska programmet?

Jonas VD på AQ Enclosore berättar på rundvandring

Mer om nätverket:

Under året som gått har nätverket för yrkeslärare på Teknikcollege-certifierade Industritekniska program träffats regelbundet. Hittills har fem skolor medverkat från tre Teknik-college-regioner i Jönköpings län.

Lärarna peppar varandra och vi lyfter fram styrkor med att samverka.  Vi diskuterar utmaningar och möjligheter på olika nivåer. Alla utbildningar ser lite olika ut beroende av förutsättningar. Ibland är lokaler förlagda till en annan byggnad än skolans huvudbyggnad där majoriteten av skolans elever vistas.

Samverkan kring utrustning och maskiner ser också olika ut i olika kommuner. I Exempelvis i Värnamo finns en aktiv företagarförening som har ett nära samarbete med industritekniska programmet på Finnvedens gymnasium. Där samarbetar man också med maskin-leverantörer. I Vetlanda kommun sker ett annat samarbete sedan lång tid tillbaka. Förut ägde näringslivet maskiner som stod placerade hos utbildningsanordnaren.  Idag äger skolan själva maskinerna men får viss stöttning av näringslivet för att kunna finansiera vissa inköp.

Inom nätverket har vi bl a diskuterat:

Hur arbetar vi långsiktigt för ökad attraktivitet för Industritekniska programmet? Vilka marknadsföringsinsatser är lämpliga att göra? Hur får vi fler förstahands-sökande? Hur lockar vi fler tjejer att söka?

Vilka utvecklingsmöjligheter finns i arbetslivet inom industrin?

Hur samverkar vi med Teknikprogrammets inriktningar och med vuxenutbildningen inom industri i kommunen?

Vad krävs av utbildningen att förändra för att höja statusen?

Hur gör vi en bra fungerande utbildning tillsammans med de lokala företagen? Hur skapar vi goodwill tillsammans med företagen i Teknikcollege? Vad är det som bidrar till att göra eleverna ännu mer anställningsbara?

Vilka goda exempel på samverkan företag och utbildning kan respektive skola och region sprida vidare? Vi tipsar varandra om insatser/åtgärder under vårterminens justeringsperiod. Hur arbetar vi lokalt på respektive skola för att möta upp elever som inte kommit in på sitt förstahandsval och som har ett teknikintresse? Det kan exempelvis vara en elev som sökt samhällsprogrammet som skulle kunna tänka sig att gå teknikprogrammet eller exempelvis en elev som sökt teknikprogrammet med inte kommit in. Har den eleven tänkt på att söka industritekniska programmet?

Vi sprider goda exempel vidare

Här kan du hitta exempel från samverkan inom Teknikcollege arbetar i Jönköpings län: