Verktyg

Teknikcollege har genom åren tagit fram flera verktyg som underlättar samverkansarbetet och inspirerar till aktiviteter. Under vårt ESF-projekt som pågick mellan 2017–2020 skapades helt nya verktyg men även de äldre uppdaterades. Flera av våra verktyg ligger på vårt intranät Tcportalen och är enbart till för föreningens medlemmar och samverkansparter, men vissa ligger öppet för alla.
Bild
Kugghjul på svart bakgrund