fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
På den här sidan kan du läsa om:
Prao - med tips och inspiration på hur ni som företag kan komma igång
Prao - utmärkt sätt att säkerställa er kompetensförsörjning

Prao

Teknikcollege erbjuder en samverkansplattform för strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning. Vi vet att prao är en viktig del i detta arbete. Faktiskt lika viktig del som studiebesök, öppna hus, apl eller lia. Prao är sedan 2018 obligatorisk för elever som går i åttan och nian och vi vill hjälpa företag att komma igång och ta första klivet mot ett genomförande. Många ser prao som utmanande men vi vet att företag inom Teknikcollege har lyckats och kommit långt i arbetet. Med denna inspiration vill vi visa hur och vad som gjort deras arbete framgångsrikt. Allt sker med en tydlig koppling mot industrins yrken och de utbildningar som certifieras inom ramen för Teknikcollege. Notera att denna inspiration är exempel hämtade från verkligheten men att det är upp till er att bygga ett upplägg som passar er bäst.

Målgrupp: Företag som vill erbjuda prao samt studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer.

--
Del 1

Öppna dörren för prao

Öppna dörren för prao

Mer information

Vad är egentligen prao och varför skulle det passa er som industriföretag? I del 1 får ni en djupare förståelse för vad prao är och hur det kan bli en naturlig och viktig del av ert arbete med långsiktig strategisk kompetensförsörjning.

Mer stöd, inspiration och konkreta exempel:

Relaterat:
Teknikföretagens introduktion till prao för företag
Svenskt Näringslivs introduktion till prao för företag
Vad säger Skolverket om prao?
Prao ute i våra regioner
Prao för er som utbildningsanordnare
Vem är det som ansvarar?
Ny i industrin - webbutbildning för alla nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin

Del 2

Fem vanliga frågor

Fem vanliga frågor

Mer information

Vad får elever som är ute på prao göra och vad är egentligen skillnaden mellan prao och apl? I del 2 reder vi ut ett antal vanliga frågor och funderingar vi vet att många industriföretag funderar över. Det kan vara frågor som många gånger gör att man som företag tvekar kring prao men med vår erfarenhet vet vi att en lyckad prao-period är möjlig för alla företag, både stora och små- medelstora.

Mer stöd, inspiration och konkreta exempel:

Relaterat:
Fler svar och samlad fakta om prao
Praktikplatsen.se - samordning av prao-platser
Koll på jobbet - kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet

Del 3

Vad säger företagen?

Vad säger företagen?

Mer information

Varför erbjuder ni prao och vad ser ni för vinster med det? I del 3 får vi ta del av ett samverkansföretag inom Teknikcollege som under en lång tid erbjudit prao och som nu kan se att det har gett resultat. Detta är den röda tekniktråden i praktiken. Elever som har varit på studiebesök i årskurs 7 kommer igen på prao i årskurs 9 för att sedan välja en tekniskt inriktad utbildning på gymnasiet och blir i nästa steg en potentiell framtida medarbetare.

Mer stöd, inspiration och konkreta exempel:

Relaterat:
Vinster med prao för er som företag
Vinster med prao för rektorn
Vinster med prao för läraren
Vinster med prao för eleven

Del 4

Hur gör man då?

Hur gör man då?

Mer information

Hur hanterar vi det faktum att man måste vara över 18 år, behöver man göra en riskbedömning, hur ser ett schema ut och vad säger Arbetsmiljöverket om prao? Det är frågor vi reder ut i del 4. Nu vet ni mer om prao och fördelarna som kommer med det. Men hur gör man då? I detta avsnitt får ni med er konkreta tips och exempel på hur man kan gå tillväga för att planera och genomföra en lyckad prao-period, från början till avslut.

Mer stöd, inspiration och konkreta exempel:

Relaterat:
Checklista för introduktion av studerande (används för apl men fungerar även för prao)
Mall för veckoplanering
Arbetsmiljöverket om minderårigas arbetsmiljö
Minderåriga i industrin - tips från Teknikföretagen
Riskbedömning prao
Så får barn och ungdomar arbeta
Förslag anhörigblankett
Mall för utvärdering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.